Matematická súťaž Maksík

Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci zapojili do veľkej matematickej súťaži pre všetky bystré hlavy.

Diplom s titulom Najmúdrejší Maksáčik získal Filip Brand z III.A triedy, ktorý sa svojím skvelým výkonom zaradili medzi 30 % najúspešnejších riešiteľov. Maksáčikovia, ktorí statočne bojovali, prejavili svoju šikovnosť, ale nepodarilo sa im zaradiť medzi 30 % najúspešnejších, získali diplom s titulom Múdry Maksáčik –  Patrik Bartko, Terézia Nagyová, Vivien Szabó z  II. A a  Alica Bartková, Simona Gibaľová, Natália Tokárová a Sofia Vojteková zo  IV.A triedy.

Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci zapojili do veľkej matematickej súťaži pre všetky bystré hlavy.

Diplom s titulom Najmúdrejší Maksáčik získal Filip Brand z III.A triedy, ktorý sa svojím skvelým výkonom zaradili medzi 30 % najúspešnejších riešiteľov. Maksáčikovia, ktorí statočne bojovali, prejavili svoju šikovnosť, ale nepodarilo sa im zaradiť medzi 30 % najúspešnejších, získali diplom s titulom Múdry Maksáčik –  Patrik Bartko, Terézia Nagyová, Vivien Szabó z  II. A a  Alica Bartková, Simona Gibaľová, Natália Tokárová a Sofia Vojteková zo  IV.A triedy.

Všetkým riešiteľom srdečne blahoželáme.