Hrdinovia dnešných dní

V homílii na Kvetnú nedeľu pri príležitosti Svetového dňa
mládeže nás pápež František pozval k vyjadreniu súcitu,
spolupatričnosti, vďaky a lásky hrdinom dnešných dní:


DRAHÍ PRIATELIA, HĽAĎTE NA SKUTOČNÝCH HRDINOV, KTORÍ
V TÝCHTO DŇOCH VYCHÁDZAJÚ NA SVETLO: NIE SÚ TO TÍ, ČO MAJÚ
SLÁVU, PENIAZE A ÚSPECH, ALE TÍ, ČO DÁVAJÚ SEBA SAMÝCH, ABY
SLÚŽILI DRUHÝM. CÍŤTE SA POVOLANÍ VLOŽIŤ SVOJ ŽIVOT DO HRY.
NEMAJTE STRACH VYNALOŽIŤ HO PRE BOHA A PRE DRUHÝCH, TAKTO ZÍSKATE!
PRETOŽE ŽIVOT JE DAROM, KTORÝ ZÍSKAVAME TÝM, ŽE SA DARUJEME.
A PRETOŽE TOU NAJVÄČŠOU RADOSŤOU JE POVEDAŤ „ÁNO“ LÁSKE,
BEZ „AK“ A BEZ „ALE“. TAK, AKO TO UROBIL JEŽIŠ PRE NÁS.“_
                                                                                
                                                      PÁPEŽ FRANTIŠEK, KVETNÁ NEDEĽA 5. 4. 2020

Aj naši žiaci sa pripojili k tomuto odkazu a poďakovali sa za prácu a lásku hrdinom dnešných dní originálnym spôsobom. Vytvorili umelecké pozdravy  vo forme výtvarných a literárnych prác, krátkych videí či fotografií.