Milí klienti nášho CŠPP, milí rodičia!

V súvislosti s epidémiou koronavírusu a opatreniami, ktoré prijala vláda SR, pracuje aj naše poradenské zariadenie v obmedzenom režime, systémom „Home office“, t.j. práce z domu.

Hoci nemáme možnosť priameho kontaktu s klientom, ponúkame pre klientov nášho CŠPP a samozrejme ich rodičov, možnosť poradenstva dištančnou formou – t. j. prostredníctvom e-mailovej a inej formy komunikácie. Túto službu budeme poskytovať v čase trvania prerušeného vyučovania na školách a školských zariadeniach, ktoré prijala vláda SR v súvislosti so šírením epidémie koronavírusu.

V prípade, že potrebujete poradiť  v oblasti logopedickej, špeciálno-pedagogickej alebo psychologickej, kontaktujte nás v pracovných dňoch na nižšie uvedených e-mailových adresách.

Obratom, resp. najneskôr v priebehu nasledujúceho pracovného dňa, Vás budeme kontaktovať e-mailom, a podľa potreby si dohodneme ďalšiu formu i čas komunikácie s Vami.

Píšte e-maily na adresu: 

Budeme sa čo najviac snažiť aj takouto formou Vám odborne poradiť.

!!!Samozrejme,  so všetkými zistenými údajmi budeme narábať v súlade s platnou legislatívou o ochrane osobných údajov!!!

 !!! PONUKA PSYCHOLOGICKEJ POMOCI !!!

Uvedomujeme si, že súčasná neobvyklá a nesporne veľmi zaťažujúca situácia, ktorá vznikla v súvislosti s epidémiou koronavírusu, veľmi závažným spôsobom zasiahla a ovplyvňuje jednak životný štýl  a materiálne podmienky, ale predovšetkým oblasť  psychického  prežívania nás všetkých.

Citlivo vnímame, že hlavne deti sa musia vyrovnávať s neobvyklou situáciou neistoty, ktorú vnímame všetci veľmi intenzívne. Výrazné zmeny sa dotýkajú nielen  pocitov izolácie od rodiny, kamarátov a spolužiakov, ale aj  pocitov úzkosti a neistoty.

V prípade, že cítite potrebu poradiť sa:

 • v oblasti psychického prežívania,
 • v oblasti postupov vo vzdelávaní
 • v oblasti výchovného pôsobenia,
 • v oblasti regulácie správania,
 • v oblasti vzťahov s členmi rodiny, 
 • ak vnímate narastajúce pocity úzkosti, strachu a neistoty (u seba, alebo svojich  

 blízkych), 

 • alebo máte iné otázky, týkajúce sa psychologickej oblasti

ozvite sa nám:

mnemcekova.ssilc@gmail.comPhDr. Miroslava Nemčeková – psychológ

vtokarova.ssilc@gmail.comPhDr. Veronika Tokárová – psychológ

Rodičom a zákonným zástupcom našich klientov naďalej ponúkame:

 • konzultácie a poradenstvo v oblasti domácej prípravy dieťaťa:
 • práca s nahromadeným textovým materiálom – nové učivo (vypracovanie myšlienkovej mapy a pod.)
 • osvojenie si nového učiva s rešpektovaním špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb žiaka
 • poradenstvo v oblasti rozvíjania:
 • čiastkových funkcií (jemná motorika, zrakové vnímanie, sluchové vnímanie,…)
 • čítania
 • písania-pravopisu
 • matematických schopností

V prípade záujmu pošlite e-mail na:  hslavikova.ssilc@gmail.com

Máme zatvorenú logopedickú poradňu.  Nevadí.

„Nedokonalé niečo je lepšie ako dokonalé nič.“

Tak teda, poďme to skúsiť spolu trochu inak ako sme boli doposiaľ zvyknutí. Nič nie je stratené. Bude to nové, iné, …ale bude.

Podeľte sa s nami o Vaše pocity, potreby, starosti, ale aj radosti. Radi Vás budeme ďalej sprevádzať čarovnou krajinou zvanou reč.

Čo Vám môžeme ponúknnuť:

 • konzultácie , poradenstvo rodičom pri napredovaní v logopedických cvičeniach a v domácich prípravách,
 • nové materiály na precvičovanie správnej výslovnosti,
 • zhodnotenie aktuálneho stavu reči z audio/video nahrávky.

POĎME SPOLU DO TOHO !!!

Ozvite sa nám na vyššie uvedené e-mailové ADRESY  a dohodneme si ďalší postup.

                                                                                                                                                          Adka a Vlaďka.