Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

Vážení rodiča, milí klienti nášho centra!

V čase trvania karantény a epidemiologických opatrení Vám chceme ponúknuť niekoľko riešení, ktoré vieme pre Vás, Vaše deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami urobiť.

Tiež vieme poskytnúť pomoc pedagógom detí a žiakov, ktorí sú vzdelávaní ako individuálne integrovaní žiaci – ide hlavne o ich napredovanie v špecifických predmetoch, predmetoch špeciálno-pedagogickej podpory, aby nestratili už vybudované návyky a schopnosti a pod.

Naše služby poskytujeme ako:

1. konzultácie cez telefón, maily, príp. iné ako osobné – k už zrealizovaným diagnostickým odborným vyšetrenia, ich výsledkom, poradenstvo ku vzdelávaniu a pod.

2. Poradenstvo a odporúčania ku možnostiam práce na doma pre klientov, ktorí u nás navštevujú logopedické, špeciálnopedagogické a/alebo psychologické intervencie. Je možnosť aj posielania pracovných listov, cvičení  – po predošlej dohode s príslušným odborným zamestnancom.

Služba LOGOPÉDIA NA DOMA:

 pravidelne zverejňujeme materiály pre našich klientov – deti v pravidelnej logopedickej starostlivosti, ich rodičov ale aj pedagógov na linku:

https://www.centrumpoltar.eu/index.php/blog/logopedia-na-doma

POSTUP:

Napíšte nám, prosím, jednoduchý mail so žiadosťou – návrhom – o akú službu máte záujem. Spojíme Vás s príslušným naším odborníkom a ďalej budete spolu komunikovať.

Adresa na Vaše maily: scspp.poltar@gmail.com

Telefón, SMS: 0911/243 882

Ďalšie informácie môžete nájsť na našej webstránke: www.centrumpoltar.eu

Prajeme Vám pevné zdravie a dúfame, že spoločne tieto ťažkosti prekonáme a dokážeme našim klientom efektívne pomôcť! Do skorého videnia:

PaedDr. Ľuboslava Porubovičová, PhD.

riaditeľka centra špeciálno-pedagogického poradenstva Poltár a kolektív zamestnancov