Súťaž Všetkovedko

Dňa 24.1.2020 bola vyhodnotená súťaž Všetkovedko ( Veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími), ktorej sa zúčastnilo desať žiakov našej CZŠ sv.  J. Bosca Lučenec. Súťaž sa konala 28.11.2019, keď žiaci dostali šancu ukázať, čo všetko vedia o svete, ako

sa vyznajú v prírode, histórii a ako si vedia poradiť aj s netradičnými otázkami. Žiaci mali možnosť zabojovať o titul Všetkovedko a získať nové skúsenosti. Siedmi žiaci získali titul Všetkovedko učeň ( II. A – P. Bartko, H. Jašková, D. Kočišová, K. Paulenková, V. Szabó; IV.A – S. Bagi, L. Novák ), ktorí boli odmenení diplomom a ceruzkou SÚŤAŽÍME S TA- LENTÍDOU. Titul Všetkovedko bol udelený trom  žiakom ( III.A – Filip Brand; IV. A – A. Bartková, N. Tokárová ), ktorí dostali diplom Všetkovedko, loptičku zemegeľu i ceruzku SÚŤAŽÍME S TALENTÍDOU. Filip Brand za najväčší počet percent na škole získal aj dip -lom Všetkovedko školy. Pri súťaží i odovzdávaní cien bola veľmi príjemná atmosféra. Žiaci odchádzali zo súťaže aj z vyhodnotenia súťaže spokojní a ich tváre žiarili radosťou.

                                                                                                          Mgr. K. Zacharová