Oznam

Rozhodnutie o udelení riaditeľského voľna

Riaditeľka CZŠ sv. J. Bosca v Lučenci, v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §150, ods.5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

udeľuje riaditeľské voľno dňa 15.01.2020 (streda) z prevádzkových dôvodov.

V tento deň sú všetci žiaci automaticky vyhlásení zo stravovania v ŠJ.

Vyučovanie pokračuje nasledujúci deň, 16.01.2020 (štvrtok).

 

Mgr. Mariana Vinarčíková, riaditeľka školy