Súťaž Malý Šalamún,

V stredu 18.12. 2019 prebehlo v triedach IV.A  a V.A vyhodnotenie vedomostnej súťaže Malý Šalamún s témami  pracovných listov – Advent, Nepoškvrnené počatie Panny Márie,  Sv. Mikuláš a Sv. Lucia . Bolo odovzdaných a správne vyriešených 79  pracovných listov. Z nich bolo vylosovaných 10 žiakov, ktorí boli  odmenení drobnými vecnými cenami. Obdareným blahoželáme.   Témy ďalších prac. Listov sú: Vianoce, Svatba v Káne a Ján Krstiteľ.

Tešíme sa na vyhodnotenie  4 kola súťaže po prázdninách.