Európsky deň jazykov

Keby sme chceli pozdraviť každého človeka na planéte, museli by sme sa naučiť minimálne  2796 rôznych jazykov, ktorými hovorí dokopy 7 miliárd ľudí. Aj takéto zaujímavé informácie sme sa dozvedeli na oslavách Európeho dňa jazykov, ktoré sa konali na hodinách anglického jazyka v utorok  1.10.Tento deň bol pre žiakov ochutnávkou cudzích jazykov vo forme rôznych hier, jazykolamov, kvízov a tvorivých aktivít s cieľom motivovať žiakov k ich učeniu.  Žiaci si vyrábali svoje vlastné europasy, naučili sa číslovky v siedmich jazykoch, hádali pesničky z rôznych krajín, zoznámili sa s azbukou a najmenší vyfarbovali vlajky štátov.
Do jednotlivých ročníkov tohto dňa, ktorý sa pravidelne koná na našej škole, sa snažíme pretaviť hlavnú myšlienku Európskeho dňa jazykov – podporiť bohatú jazykovú a kultúrnu rozmanitosť Európy, ktorú je nevyhnutné zachovávať, chrániť a rozvíjať. Veríme, že sa nám to spoločne v tomto školskom roku podarilo.