„IBA” ŠKOLA


Relácia s názvom  „Iba” škola,  je relácia televízie Lux, ktorá predstavuje  katolícke školy.  Jej cieľom je šíriť myšlienku, že  školy by nemali byť len vzdelávacie inštitúcie, ale aj inštitúcie, ktoré formujú srdce.
Čo ponúka naša cirkevná škola, sa prišla pozrieť a natočiť reláciu „ O NÁS“, našich žiakoch, ich vzdelávaní a výchove v kresťanskom duchu,  dňa 19. septembra 2019.
Jednou z častí bolo aj zhotovenie spoločného  „umeleckého  diela “, na ktorom pracovala skupina žiakov a charakterizuje našu školu a život v nej. Následne,  prostredníctvom ankety, žiaci svoje vytvorené dielo bližšie predstavili, prečo naša škola, nie je „iba“ škola.