Diecézny metodický deň v Rožňave

Dňa 30.9.2019 všetci katechéti a učitelia náboženstva a náboženskej výchovy v Rožňave dostali pozvanie od rožňavského diecézneho biskupa Mons. Stanislava Stolárika v spolupráci s Diecéznym katechetickým úradom  na „ Diecézny metodický deň“, ktorý sa uskutočnil v Rožňave. Zúčastnili sa ho aj naši katechéti CZŠ sv. J. Bosca. Začal sa slávnostnou Sv. omšou v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie a pokračoval prednáškou doc. ThDr. PaedDr. Róberta Sarku, Phd. „ O modlitbe v živote učiteľa náboženstva.“ Tento deň nás veľmi duchovne posilnil, načerpali sme veľa energie  a určite s požehnaním Otca biskupa s radosťou a nadšením budeme naďalej všade evanjelizovať.