Cvičenie v prírode

Prišla jeseň a žiaci sa vrátili do svojich školských lavíc. Po krásne prežitých dňoch prázdnin nastal čas zopakovania svojich vedomostí a čas nadobúdania nových vedomostí. Je to aj čas, keď  žiaci s radosťou  uvítali  možnosť opustiť  školské lavice  a  kráčať dňa  27.9.2019  na cvičenie v prírode. V prírode si mohli žiaci rozvíjať svoje  pohybové  zručnosti  a upevňovať zdravie. Rôznymi  hrami si  rozvíjali obratnosť, orientáciu  v priestore, presnosť základného postavenia a disciplínu. Svoju  telesnú zdatnosť a  pohybovú výkonnosť  zlepšovali športovými  a  loptovými hrami, ktoré  si  zahrali  v parku. Cvičenie  v prírode dalo žiakom  možnosť  stráviť čas  v prírode a  na  čerstvom vzduchu. Žiaci si  rozvíjali svoje  pohybové schopnosti zaujímavými  aktivitami, ktorými  sa  uvoľnili  a vyvolali  u  nich  dobrú  náladu. Rôznymi činnosťami sa učili pohybovať v teréne. Aktivity a hry zabezpečili  žiakom príjemnú a príťažlivú atmosféru, s ktorou kráčali opäť do školy.   

                                                                                                       Mgr. K. Zacharová