Riaditeľské voľno

V súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľuje riaditeľka školy Mgr. Mariana Vinarčíková riaditeľské voľno dňa 25. 09. 2019 (streda) z prevádzkových dôvodov – odstraňovanie poruchy vody na Masarykovej ulici.

Žiaci budú odhlásení zo stravovania v školskej jedálni.

Vyučovanie pokračuje 26.09.2019 (štvrtok).

Mgr. Mariana Vinarčíková, riaditeľka školy