Slávnostné oceňovanie mesta Lučenec

Pri príležitosti slávnostného odovzdávania ocenení mesta Lučenec dňa 23. augusta 2019 si z rúk  primátorky mesta Alexandry Pivkovej prevzali ocenenie aj dvaja žiaci Cirkevnej základnej školy sv. Jána Bosca v Lučenci:
Lucka Pocklanová, žiačka II.A a František Mikuláš, žiak VIII.A.

Lucia Pocklanová dosahovala počas celého roka vynikajúce výsledky, okrem školských povinností sa pod vedením svojej triednej pani učiteľky Mgr. Vlasty Telekovej sa pripravovala a zúčastňovala rôznych súťaží s umeleckým zameraním a tak úspešne reprezentovala školu, mesto i Slovensko v oblasti výtvarného umenia.

Z jej najvýraznejších úspechov vyberáme súťaže:
• Slovensko – krajina v srdci Európy – celoslovenské kolo – ocenenie práce diplomom
• A slovo bolo u Boha (výtvarná súťaž v maľbe) – úspešná účasť na celoslovenskom kole
• Biblia očami detí – 1. miesto v diecéznom kole s účasťou na celoslovenskom kole
• Vesmír očami detí – čestné uznanie na celoslovenskom kole

František Mikuláš, dosahoval počas celého roka vynikajúce výsledky, okrem školských povinností sa pod vedením svojich učiteľov pripravoval na rôzne súťaže a predmetové olympiády, ako napríklad Náboj Junior 2018, technická olympiáda, geografická olympiáda, logická olympiáda, pytagoriáda a iné.

Z jeho najvýraznejších úspechov vyberáme súťaže:
• súťaž iBobor sa zameriava na informačné a komunikačné technológie, v školskom roku sa doň zapojilo 979 škôl a 77 928 súťažiacich,
František Mikuláš v nej dosiahol pozoruhodný výsledok, na celoslovenskej úrovni v kategórii Kadet dosiahol 100% – úspešnosť

• súťaž Matematický Klokan je najväčšia medzinárodná žiacka súťaž na svete, František Mikuláš v nej na základe vysokého percentilu úspešnosti dosiahol titul „školský šampión“.

Lucke a Ferkovi srdečne blahoželáme a do ďalšej ich práce im želáme všetko dobré!