Skrátenie vyučovacích hodín na 30 minút

V súvislosti s vysokými teplotami v triedach prijímame

od 13.6.2019  do odvolania nasledovné

skrátenie vyučovacích hodín na 30 minút

Rozpis hodín:

1.hodina         8.00  –  8.30

2.hodina         8.40  –  9.10

3.hodina         9.30  – 10.00

4.hodina         10.10  – 10.40

5.hodina         10.50 – 11.20 (11.10 začína výdaj obedu)

6.hodina         11.30 – 12.00

7.hodina         12.10 – 12.40

ŠKD bude do 15,00 hod.
Je dôležité dodržiavať pitný režim (nie sladké vody), nosiť pokrývku hlavy, znižovať fyzickú záťaž.