Najkrajší literárny projekt.

V rámci čitateľskej gramotnosti prebehla na škole školská súťaž pre 5. – 8. roč.  pod názvom „Najkrajší literárny projekt.“ Žiaci si mohli vybrať tému z jednotlivých prebraných lit. tematických celkov. Bola to kolektívna práca, čiže každá trieda pripravila len jeden projekt a na prípravu mali jeden mesiac. Práce boli veľmi zaujímavé a pekne spracované. Využili pri tom rôznu techniku spracovania: lepenie, strihanie, maľovanie, šitie. Zužitkovali papier, kartón, drevo, látku, polystyrén, špajdle, fotky, temperky, fixky. Žiaci I. stupňa hlasovali a rozhodovanie bolo veľmi náročné. 4. Júna 2019 sme práce vyhodnotili. Na prvom mieste sa umiestnila 6.A s lit. témou Theseus. Ostatné triedy dostali pochvalné listy. Bábkové divadlo bolo témou 5.A triedy, Winnetou bola téma 7.A triedy a 8.A si zvolila Sci-fi. Všetci žiaci sa stali vlastne víťazmi, pretože ukázali, že vedia pracovať ako kolektív a vedia sa zjednotiť, keď ide o spoločnú vec.