Púť do Medžugoria.

V dňoch 29. 5. – 1. 6. 2019 naša Cirkevná základná škola sv. J. Bosca  zorganizovala púť do Medžugoria spojenú s poznávacou cestou do Chorvátska. Niekoľkohodinová cesta autobusom cez Maďarsko viedla na Makarskú k moru do Chorvátska. Púť začínala svätou omšou v „chorvátskych lurdoch“ vo Veprici. Po osviežení ducha sme pokračovali osviežením tela v Jadranskom mori v mestečku Drveník. Krásy Jadranu sme mali možnosť si vychutnať výletnou loďou pozdĺž pobrežia do Gradaca. Ďalší deň patril návšteve Medžugoria, známeho pútnického  miesta, ktoré sa nachádza v Bosne a Hercegovine. Domov sme sa vrátili obohatení nezabudnuteľnými zážitkami.