4.A na kultúrno-historickej obhliadke Lučenca

    Trieda 4.A sa vo štvrtok  16.5.2019 v rámci predmetu Vlastiveda, na ktorom preberáme rôzne oblasti nášho Slovenska a tiež aj Lučenec, vybrali na malú obhliadku kultúrno-historických budov a pamiatok v našom meste. Prechádzka začala pri zrenovovanej budove Radnice, pokračovali sme okolo Reduty a Tržnici. Naše kroky smerovali do bývalej židovskej Synagógy. Tam nám veľmi výstižne a pútavo porozprávala históriu a osud židovskej komunity v našom meste a ich chrámu pani Moravčíková. Navštívili sme aj pamätníky a hroby známych osobností pochovaných v lučeneckom cintoríne ako je B. S. Timrava, sestra Ľudovíta Štúra Karolína, či Koloman Banšel a vracali sme sa po Komenského ulici popri historických budovách Pedagogickej školy, evanjelického kostola a prvej opatrovateľskej budove detí dnešnej Materskej školy na ulici Herza. Tiež sme si všimli artézsky prameň a potok Tuhár. Deťom sa obhliadka páčila. Prišli unavené, ale plné nových poznatkov a zážitkov.