Ochrana života a zdravia na našej škole.

Vo štvrtok 23. 5. 2019 sme na našej škole mali teoretickú a v piatok praktickú časť cvičenia ochrany života a zdravia.
Zúčastnili sa ho všetky triedy druhého stupňa.
Teoretická časť prebehla po jednotlivých triedach s témami :
Civilná ochrana, zdravotnícka príprava, pohyb a pobyt v prírode a jej ochrana, dopravná výchova a výchova k bezpečnému správaniu.
Praktická časť sa v piatok začala vyhlásením všeobecného poplachu a zhromaždením na školskom dvore v čase : 1,29 min.
Prítomných na nástupe bolo 108 žiakov. Potom sme sa pešo presunuli do Jazdeckého a kinologického areálu SOŠ DaS Lučenec – Ľadovo.
Od 9.00 – 9.10 sme mali prestávku na oddych a desiatu.
Od 9.10 – 11.00 nám žiaci SOŠ Lučenec v troch skupinách predviedli ukážky starostlivosti a výcviku v jazdeckej a kinologickej časti areálu. Oboznámili nás s činnosťou a starostlivosťou o zvieratká, zvlášť o koníky a psíky. Pre mladších žiakov to bolo niečo nové, úžasné a inšpirujúce. Pre najstarších žiakov zase „totálna nuda.“ Každý, kto chcel mohol nájsť niečo nové a aspoň oceniť obetavú prácu a snahu pracovníkov a študentov SOŠ.
Od 11.10 – 12.00 sme po krátkom daždi podľa tried stihli štyri stanovíštia a od 12.00 – 12.30 sme sa presunuli späť na školský dvor CZŠ.
Tam sme si o 12.30 vyhodnotili praktickú časť OŽAZu: Poradie tried v praktickej časti bolo: 1.miesto VII.A – 63 bodov, 2.miesto V.A, VI.A a VIII.A – 58 bodov, 3.miesto IX.A – 54 bodov,
Od 12.40 sa žiaci odmenení drobnými sladkosťami rozišli na obed a domov.
Praktická časť OŽAZ prebehla podľa plánu a bez závažných problémov.