Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca v Lučenci

Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca v Lučenci

informuje o zápise do 1. ročníka v školskom roku 2023/2024

Milí rodičia budúcich prváčikov,

Už čochvíľa budete pre svoje deti – budúcich školáčikov – vyberať tú správnu školu. Vieme, že Vám záleží na tom, aby v nej bolo Vašim deťom dobre, bezpečne, aby sa učili a rástli v podnetnom a láskavom prostredí, aby sa v ňom smiali, hrali, učili, cvičili, kamarátili, rozvíjali svoje talenty, duchovný a duševný rozmer a tak sa v ňom stávali múdrejšími, bystrejšími, prijímanými v kolektíve a napokon úspešnými v živote. 

Ponúkame Vám rýchly a stručný prehľad informácií,
ktoré by Vás pri výbere školy
pre Vašu dcéru / Vášho syna – budúcich prváčikov – mohli zaujímať.
odkaz https://youtu.be/6a_n9yn7h_E 

 Zápis do 1. ročníka  sa uskutoční
v dňoch 3. – 4. apríla 2023 (pondelok, utorok) od 13:00 do 17:00 hod.

  1. v priestoroch školy
    v prítomnosti detí a ich zákonných zástupcov.
  2. Na zápis si so sebou prineste rodný list dieťaťa, občiansky preukaz.

Ak ste sa rozhodli pre našu školu,
vyplňte elektronickú prihlášku, ktorú tlačiť už nemusíte.
O prijatí Vašej elektronickej prihlášky Vás budeme kontaktovať mailom alebo telefonicky.

ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA   https://czslc.edupage.org/register/

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať
na skola@czslc.sk
alebo na tel. čísle 0915 804 553


Tešíme sa na Vás!
Mgr. Mariana Vinarčíková
riaditeľka školy