Trieda 4.A na Radnici

Trieda 4.A na Radnici

Trieda 4.A sa 18.10.2018 zúčastnila výstavy „Sakrálneho umenia“ v Mestskom múzeu na Radnici. Bola to výstava bohoslužobných predmetov z kostolov rôzneho vierovyznania v  Lučenci a jeho okolia. Žiakov zaujala krása i historická hodnota kalichov, odevov, obrazov či sôch, ručne robených a umelecky zdobených. Po prehliadke si deti urobili malý kvíz, v ktorom využívali vedomosti získané pri prehliadke, prípadne si niektoré informácie znovu vyhľadali priamo v múzeu. Vrátili sa obohatení a plní zážitkov.