Duchovné slovo

Duchovné slovo

Tento týždeň som sa zúčastnil  prednášky, ktorú mal jeden psychológ. Bol som zvedavý, o čom bude rozprávať, pretože som počul, že je veľmi obľúbeným medzi ľuďmi. Rozprával nám o číslach,  že sa z čísiel dá veľa zistiť, ďalej že sa musíme ešte veľakrát narodiť, aby sme boli lepšími. S niektorými myšlienkami sa dalo súhlasiť  a s niektorými nie. Napr. to, že sa znova narodíme, s tým sa nedá súhlasiť. Naša duša je nesmrteľná a je jedinečná, istý prototyp, čiže všetko sa začína u Pána Boha a všetko sa tam skončí. Celá jeho prednáška trvala 2,5 hod. Veľa jeho názorov z oblasti psychológie bolo odborne podaných, dobre vysvetlených, ale o mnohých názoroch spojených s duchovnom by sa dalo polemizovať.   

No ale čo som týmto chcel povedať?  V dnešnom svete vzniká veľa nových náboženstiev, veľa názorov na pravdu, na manželstvo, na výchovu detí atď. Množstvo ľudí si nevie vybrať, čo je správne, ktorá cesta je správna, aký názor je dobrý. Ľudia si navzájom prestávajú veriť, prestávajú robiť, pretože si povedia, že to nemá význam. Štát si neplní svoje povinnosti.  Mladí ľudia sa prestávajú vzdelávať, pretože nemajú správne vzory. Všetci vidíme iba zlo, krádeže,  vraždy a je nám z toho zle.

Ako z tohto „blata“ vyjsť?  „Kajajte sa a verte  Evanjeliu“  sme počuli na Popolcovú stredu. Áno. To je jedna z ciest.  Byť pokorný, no nie sprostý. S úctou žiť každý deň svojho života a ďakovať zaň. Mať svoj názor v zhode s Božím Slovom a veriť Božiemu Slovu znamená žiť Desatoro božích príkazov.

Toto všetko  nám bude stačiť na to, aby sme žili ako čestní ľudia, tak pred svetom, ako aj pred Pánom Bohom.  

Všetkým Vám prajem, aby ste robili iba dobré rozhodnutia.

Mgr. Marian Krupčiak, duchovný školy