Nezabúdam vybrané slová a násobilku ŠKD II.

Žiaci Školského klubu detí II. v školskej knižnici dňa 13.2.2018 sa hrali s vybranými slovami, násobilkou a stavali si stavebnicu LEGO. Prvá úloha bola napísať desať vybraných slov, pri druhej úlohe mali roztriediť vybrané slová a priradiť k nim odvodené. Tretia úloha bola násobiť. Štvrtá úloha spočívala vo vyhľadávaní  vybraných slov v rozprávkových knihách. Piata úloha bola, vybrať a prečítať básničku o vybraných slovách. Napríklad:

My myslíme, mýlime sa,

umývame, šmýkame,

čmýrime a hmýrime sa,

mydlíme a žmýkame,

zamykáme, mykáme.

 

Za odmenu, ako šiesta úloha bolo postaviť zo stavebnice Lego: dom auto ….