Kalendár ŠKD II. tvorivé dielne

Žiaci školského klubu detí II. si  v školskej knižnici 17.01.2018 vyrábali kalendár. Pritom si čítali veršovanky a hádanky o ročných obdobiach, zime,  zvieratkách. Precvičovali si jazykolamy ako napríklad:

A tie vrabce z toho tŕnia, štrng, brnk do druhého tŕnia!

Do Petra niet tepla, po Petre je už po teple.

Dolár – libra – rubeľ

Ešte sa tie makovičky nepovymakovičkovali.

Klobučníčka a klobučník kládli klobúk na ručník.

Klotilda Kloktová kloktala kloktadlo.

Koleso koleso okolesilo si sa, železo železo oželezilo si sa.

Popukané pukance popukali pod popukanou pokrievkou popukanej panvice.

Šašo vešia osušku.