Hádali sme hádanky

Žiaci Školského klubu detí CZŠ dňa 16.01.2018 hádali hádanky o kalendári a ročnom období, o zvieratkách na farme, o vtáčikoch, o chrobáčikoch, o zime a snehu. Prečítali si z 22 vyčítaniek pre deti a precvičili si jazykolamy pre nemotorný jazýček. Deti sa dobre zabávali.