Oznam rodičom

Vážení rodičia,na základe rozhodnutia vlády dochádza k úprave spôsobu školskej dochádzky.Od pondelka 26. októbra do 27. novembra 2020 sa so žiakmi I. stupňa stretneme v pondelok 26. októbra 2020 v škole,kde bude prebiehať prezenčná výučba.Žiaci majú zabezpečené obedy a ŠKD.Žiaci II. stupňa prechádzajú na dištančné štúdium. Rozvrh pre triedu ste dostali od Vašich triednych …