Deň plný vedy a techniky

Klub AMAVET pri ZŠ Divín zorganizoval 15.3.2019 deň plný vedy, techniky a pokusov v Zichyho kaštieli v Divíne, nechýbali na ňom ani  žiaci  4. – 6. ročníka našej školy. Dozvedeli sa prečo sa Divín volá Divín, vypočuli si povesť p. Márie Stankovej o Divínskom hrade, zúčastnili sa chemickej hodinky a videli, že plameň môže byť …

Lyžiarsky výcvik

Mne sa na lyžiarsky nechce … Nejako takto sa vyjadrovali naši žiaci – lyžiari začiatočníci pred nástupom na lyžiarsky kurz. V tomto roku ho naša Cirkevná ZŠ sv. J. Bosca zorganizovala na Skalke pri Kremnici. Tá nás privítala ideálnymi snehovými podmienkami, prijateľnými svahmi pre začiatočníkov aj pokročilých. Začiatky boli rozpačité – …

Múzeum na kolesách

15. marca k nám do školy zavítalo Múzeum na kolesách s programom 2. sv. vojny. Žiaci sa tak interaktívnou formou dozvedeli mnoho zaujímavých vecí o zbraniach a výstroji používaných v 2.sv. vojne, pričom si ju mohli sami vyskúšať a poťažkať zbrane nemeckej a sovietskej armády. Aj týmto spôsobom sme si pripomenuli 80. výročie vzniku fašistického Slovenského štátu …

Dekanátne kolo biblickej olympiády

V stredu 13.marca 2019  sa na Farskom úrade pri kostole Krista Kráľa na Rúbanisku  konalo Dekanátne kolo biblickej olympiády.  Zúčastnilo sa ho  deväť  družstiev za ZŠ a tri za SŠ,  ktorí  absolvovali  6  častí olympiády. Tento rok boli vybraté 1 Kniha Kráľov, Kniha Rút a Evanjelium podľa Matúša. V prvom kole boli otázky …

Súťaž v prednese – Hviezdoslavov Kubín 2018/2019

      Na našej škole prebehlo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína. Zúčastnilo sa mnoho detí z prvého aj druhého stupňa, ktoré postúpili z triednych kôl so zaujímavým výberom prózy aj poézie. Všetky deti boli vynikajúce, predniesli diela od rôznych autorov a pripravili nám milý kultúrny zážitok. Po ťažkom rozhodovaní, do obvodného kola postúpil za 1.kategóriu …

Zavítal k nám majster Slovenska vo florbale – Peter Sak

22.2.2019 k nám do školy zavítal majster Slovenska vo florbale Peter Sak. Ten žiakom porozprával o tejto netradičnej športovej hre a naši žiaci mali množstvo otázok. Mnoho žiakov túto hru poznalo, avšak našli sa aj takí, ktorí sa s ňou zoznámili práve pri počúvaní nášho hosťa. Pán Sak žiakov oboznámil o histórii, pravidlách, výhodách a …

Ples Cirkevnej základnej školy sv. Jána Bosca

Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca usporiadala dňa 15. februára 2019 pre rodičov a priateľov školy Reprezentačný ples. Škola kedysi organizovala spoločenské podujatia tohto druhu, no čas priniesol, že sa s plesmi na takmer desaťročie odmlčala. V tomto roku mala ambíciu obnoviť peknú tradíciu. V priestoroch hotela Slovan sa preto v tento deň zišlo vyše …

Pozrite sa kamaráti, bol tu karneval

Tamto stojí krásna víla, zajko skáče s kovbojom, kráľovná je celá biela s korunkou a závojom. Fašiangy sú symbolom veselosti, zábavy a hlavne obdobím karnevalov. V stredu 13. 2. 2019 sa telocvičňa v našej škole zaplnila krásnymi rozprávkovými bytosťami. Všetky deti privítala veselá stonožka Majka s notičkou Jarkou.  Žiaci 1.stupňa sa vo svojich maskách najprv predstavili …

Návšteva žiačok zo Strednej zdravotníckej školy v Lučenci

Dnes 14.2. boli dievčatá zo Zdravotníckej školy  v Lučenci našim žiačikom z 3. a 4. ročníka predniesť a predviesť ukážky dávania prvej pomoci. Prednáška bola zaujímavá, dievčatá predviedli peknú prezentáciu. Tretiaci a štvrtáci veľmi dobre a aktívne reagovali na otázky o prvej pomoci a tiež si na figuríne prakticky vyskúšali  základné úkony, ktoré je potrebné pri človeku …

Očová, Očová…

výchovný koncert Antona Budinského Anton Budinský, ktorý okrem toho, že je zberateľom ľudových piesní a bol spolupracovníkom STV a rozhlasu, je aj výborným hudobníkom. Predviedol nám originálne ukážky hry na archaické aj súčasné hudobné nástroje ako fujara, píšťala, dvojitá píšťala, handrárska píšťalka, gajdy, drumbľa, heligónka, harmonika, pastiersky bič, trombón a …

Ôsmaci navštívili Mestské múzeum v Radnici

Žiaci VIII.A sa tentoraz oboznamovali s históriou z cenného zdroja informácií, akým je Mestské múzeum v Lučenci, ktoré sídli v budove Radnice. Toto historické miesto bolo zrekonštruované v roku 2015 a v súčasnosti poskytuje administratívne zázemie pre LUKUS, rozpočtová organizácia, ktorej cieľom spravovanie zvereného majetku Mesta Lučenec a to konkrétne …