Viete správne triediť odpad?

Pod týmto názvom sa niesla akcia, ktorú zrealizovali žiaci z environmentálneho krúžku pri príležitosti Dňa Zeme 19.apríla, aby zistili úroveň vedomostí obyvateľov nášho mesta v tejto problematike. Mladí ochranári si pre verejnosť pripravili minianketu s tromi otázkami. Z 54 opýtaných Lučenčanov len dvaja nevedeli správne separovať sklo, traja  papier a štyria  plast. Piati ľudia netriedili …

The Best Readers

Fábio Gálik z 5.A, Martin Horváth zo 6.A, Matej Jakubišin zo 7.A, Jakub Jakuba z 8.A a Patrik Rekšák z 9.A sa stali  najlepšími  čitateľmi v 1. ročníku súťaže pod názvom „The Best Readers“. Posledný predprázdninový deň v mesiaci marec sme na hodine angličtiny zavítali do školskej knižnice, aby sme  čítali originálne anglické knihy The …

Zazračná cesta Rozprávkovom

Určite všetci dobre poznáme známu vetu: Kde bolo, tam bolo…Pri tejto vete všetky deti stíchnu a očakávajú, že sa prenesú do zázračného sveta rozprávok, kde dobro víťazí nad zlom, kde odvážny princ zachráni vytúženú princeznú, atď.. Rozprávky zrejme nikdy  nevyjdú z módy, bez ohľadu na to, či ich budeme čítať, či prežívať …

Deň narcisov

V piatok 13. apríla v jediný deň v roku mestá Slovenska zaplavili žlté narcisy. Mnoho dobrovoľníkov všetkých kategórií nezištne pomáhalo iným, za čo im patrí veľká vďaka. Každoročne sa aj naša škola zapája do tejto verejno prospešnej zbierky, ktorou vyjadrujeme podporu a spolupatričnosť tým, ktorí bojujú s rakovinou. Každý, kto …

Orbis Pictus

Dňa 28. marca sa uskutočnilo vyhodnotenie súťaže Orbis Pictus, ktorú vyhlásila žiacka školská rada začiatkom mesiaca k téme Marec – mesiac knihy. Žiaci 4.-9. ročníka mali spolu vypracovať a odprezentovať  projekt v spolupráci so školskou knižnicou na vybranú tému. Členovia žiackej školskej rady napokon odovzdali najviac hlasov zástupcom 7.A, ktorí spoločne vypracovali projekt …

Vesmír – nádherný, tajuplný, nekonečný

Žiaci 1. stupňa sa aj tento školský rok zúčastnili obľúbenej výtvarnej súťaže „ Vesmír očami detí ″. Práce sme vyhodnotili  v školskom kole a zaslali do obvodného kola CVČ Magnet v Lučenci.   V obvodnom kole boli naši výtvarníci  veľmi úspešní.  Práca Jakubka Badinku, žiaka  1. A triedy, bola ocenená a postúpila do celoslovenského kola. Čestné …

Biblia očami detí a mládeže

V mesiaci marec sa na našej škole uskutočnila výtvarná súťaž „Biblia očami detí a mládeže.“ Cieľom súťaže je zaangažovať do vnímania a prežívania biblických dejín čo najviac detí a privádzať ich k poznávaniu Biblie a k záujmu o túto Knihu kníh. Výtvarné práce boli vyhodnotené v školskom kole a odoslané do diecézneho kola, ktoré sa uskutoční v Rožňave. …

Biblická olympiáda

Vo  štvrtok 22.3.2018  sa na farskom úrade  pri  kostole Krista Kráľa na Rúbanisku  v Lučenci  konalo dekanátne kolo Biblickej olympiády.  Zúčastnilo sa osem základných  a štyri  stredné školy.  Súťažilo sa v šiestich disciplínach:   1.  Test, 2. Posolstvo biblického textu,  3. Kto a čo povedal, 4. Inzeráty, 5.Spoločenské vzťahy v Genezis, 6. Tajnička.  Za základné …

Svetový deň vody

Voda nás sprevádza počas celého života, hoci si to často ani neuvedomujeme. Voda riadi náš život. Voda podmieňuje, kde a ako môžeme žiť. Voda podmieňuje, či budeme žiť…. Týmito slovami sa vo štvrtok 22.marca 2018 prihovorili žiaci svojim rovesníkom v školskom rozhlase. V tento deň sa od roku 1992 na celom svete konajú …

Deň otvorených dverí

Dňa 23. 3. 2018 sa opäť otvorili brány Cirkevnej základnej školy sv. J. Bosca v Lučenci. Je to deň, kedy sa školská brána otvorí pre všetkých priaznivcov našej školy. Chvíle, ktoré zostanú v mysliach detí a ich rodičov. Privítali sme našich budúcich prvákov, ale aj deti z MŠ Partizánskej a …

Hviezdoslavov Kubín – obvodné kolo

Natália Tokárová II.A (získala zlaté pásmo a postupuje ďalej) nap. Milan Rúfus ,,Medveď a komár“  (poézia) Lea Cesnaková, V.A (získala strieborné pásmo) nap. Zvonimir Balog ,,Slimák na colnej prehliadke“  (próza) Emka Tokárová, III.A (získala strieborné pásmo) nap. Gabriela Futová ,,Školu stráži zlý pes aj pred žiakmi“ (próza) Terezka Kanátová , …

Krížová cesta

Pôstne obdobie je časom zamýšľania sa na našimi životmi, akýmsi spomalením bežných dní a časom na modlitbu. Väčšinou si dávame predsavzatia, ktoré sa snažíme plniť. Aj žiaci I. a II. stupňa  našej cirkevnej školy  spoločne s veriacimi farnosti rozjímali o utrpení Ježiša Krista a  pomodlili sa pobožnosť krížovej cesty vo farskom kostole Navštívenia …