Regionálne kolo – Hviezdoslavov Kubín

Dňa  13.03.2019 sa v priestoroch Domu Matice slovenskej  konalo Obvodné kolo Hviezdoslavovho Kubína, kde zo školského kola so svojou prózou postúpila žiačka 6. ročníka Lea Cesnaková. Tu získala Zlaté pásmo, čo znamenalo postup na Regionálne kolo, ktoré sa uskutočnilo 8. apríla 2019 v Mestskej radnici v Lučenci. Veľmi nás potešilo, že medzi silnou …

TVORIVÉ DIELNE V III.A

BBSK – Novohradské múzeum a galéria v Lučenci ponúkla námety na Tvorivé dielne pre žiakov základných a stredných škôl. Žiaci III.A triedy CZŠ sv. J. Bosca sa rozhodli pre Ume- lecké a ekologické tvorivé dielne, a tak dňa 15.4.2019  zavítala Laura Krchňaková k žiakom 3. ročníka. Pod jej vedením si každý žiak zhotovil svietnik, ktorý …

Polichnianske kraslice – tvorivé dielne

Dňa 15.apríla sa druháci zúčastnili na tvorivých dielňach  v NOS.   Mgr. Art Evka Srníková žiakov oboznámila s tradíciou zdobenia a farbenia kraslíc,  vysvetlila postup práce  a vyskúšali si techniku  leptania octom  podľa  vzorkovníka. Ďakujeme Evke za príjemnú tvorivú atmosféru a tešíme sa na ďalšiu tvorivú dielničku.

Celodenná literárno-duchovno-zemepisná exkurzia

Dňa 3.4.2019 sa žiaci CZŠ sv. Jána Bosca vybrali na celodennú literárno-duchovno-zemepisnú exkurziu. Našou prvou zastávkou bolo najnavštevovanejšie pútnické miesto na strednom Slovensku – Staré Hory. Najstaršia banícka lokalita v okolí Banskej Bystrice, vznikla v 13. storočí, preslávená ťažbou a spracovaním striebornej a medenej rudy, dosiahla svoj vrchol rozvoja na prelome …

Tretie miesto za „Zatajený poklad“

      Gratulujeme a veľmi sa tešíme z úspechu našej šikovnej žiačky Emky Tokárovej, ktorá uspela v celoslovenskej literárnej súťaži s názvom „KĽÚČE OD ZLATÉHO MESTA 2019“. Konala sa pod záštitou mesta Zlaté Moravce, kde žiaci z celého Slovenska rôznych vekových kategórií mali tvoriť slohové práce o svojom meste či dedinke. Emka Tokárová sa umiestnila v I.kategórii  v tvorbe …

Deň počatého dieťaťa

Každoročne si 25. marca na Slovensku okrem Dňa zápasu za ľudské práva pripomíname aj práva nenarodených. Tento deň je nazývaný Dňom počatého dieťaťa. Fórum života je občianske združenie so sídlom v Bratislave, zamerané na rešpektovanie ľudského života od počatia po prirodzenú smrť a podporu rodín ako optimálneho miesta pre vznik …

Vesmír očami detí

Žiaci našej školy sa aj tento rok zapojili do výtvarnej súťaže Vesmír očami detí. Po vyhodnotení školského kola boli práce žiakov  zaslané do CMČ Magnet,  kde prebehlo  okresné kolo. Boli sme úspešní, práca druháčika Peťka Štecza,  postúpila do celoslovenského kola. Lucia Pocklanová,   tiež z 2. A triedy,  získala čestné uznanie. BLAHOŽELÁME !!!

Biela farba vo farebnom týždni

V rámci farebného týždňa v škole sme si v deň bielej farby  – 22.3.2019 pozvali do školy p. Belíka z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Biela palička je jednou zo  základných pomôcok pre nevidiacich. Zavítal k nám spolu so svojím verným a nepostrádateľným pomocníkom – psíkom . Ten bol veľmi priateľský a hneď si žiakov získal svojou prítulnosťou. …

Deň otvorených dverí

Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca pozýva všetkých – malých i veľkých, známych i neznámych – na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 28. marca 2019.
Spoznajte školu, jej učiteľov a žiakov, vyučovací proces, aktivity, priestory, oboznámte sa s detailami výchovno-vzdelávacieho procesu. Ak máte prváčika, alebo žiačika, ktorý by sa rád stal žiakom našej školy, doneste ho so sebou.
Čím viac informácií máte, tým ľahšie sa viete rozhodnúť…