Štvrtáci na výlete

Na piatok 15. júna  2018 sa štvrtáci  už dávno tešili. Mali totiž naplánovaný výlet do Divína, ale najviac sa tešili na opekačku na Ružinej, kde ich pani učiteľka triedna pozvala na chatu. Veľa zaujímavostí sa dozvedeli o Zichyho kaštieli, kde od sprievodkyne počuli informácie  o rode Zichyovcov a expozície ponúkli  deťom spoznať  dejiny …

Školský výlet v termálnom a liečebnom aquaparku Číž

Dňa 21.6.2018 sa žiaci 6. A triedy zúčastnili na školskom výlete v termálnom a liečebnom  aquaparku Číž. Hlavným poslaním bolo zrelaxovať po namáhavom školskom roku. Tento výlet splnil svoje poslanie, triedny učiteľ spoznal deti aj pri inej činnosti ako je vyučovanie. Privítalo nás pekné a upravené prostredie termálneho kúpaliska s fantastickou liečivou vodou  …

Slávnostná akadémia v CZŠ sv. Jána Bosca v Lučenci

V tejto chvíli preto treba našim učiteľom úctu vzdať, za ich obetavosť, lásku a drahocenný čas, ktorý žiakom počas celého roka venovali a na ďalšiu cestu životom ich obetavo pripravovali. Aj takýmito slovami, pri ktorých sa nám tisli slzy do očí, sa s nami lúčili naši žiaci  CZŠ sv. Jána Bosca …

Naša opekačka

Dňa 21. júna 2018 sa žiaci  5.A vybrali na opekačku na Ľadovo. Počasie síce bolo zo začiatku pochmúrne, ale kým sme prišli na miesto,  už sa vyjasnilo a s radosťou sme začali pripravovať pahrebu. Veľmi  nám pomohol jeden rodič, ktorý  ochotne vo všetkom deťom radil. Každý mal radosť, že si sám môže …

Školský výlet prvákov a tretiakov, alebo zážitkové učenie

Ukončiť školský rok len odovzdávaním vysvedčení by nebolo ono. Na letné prázdniny sa treba dôkladne naladiť, najlepšie výletom . Pre našich prváčikov to bol prvý koncoročný výlet, preto boli plní očakávaní a tretiakom pribudli nové zážitky. Nabalili sme  svoje batohy a vybrali sa rýchlikom do Banskej Bystrice. Po vystúpení z vlaku sme …

Mapovanie čiernych skládok

Žiaci z environmentálneho krúžku v školskom roku 2017/2018 priebežne plnili Environmentálny akčný plán školy, ktorý bol vypracovaný v rámci programu Zelená škola. Pripravovali a realizovali rôzne aktivity so zameraním na ochranu ŽP, zúčastňovali sa exkurzií a prednášok,  vyhodnocovali dotazníky, dozvedali sa nové informácie o druhoch odpadu, o jeho separácii a recyklácii a nové poznatky odovzdávali svojim spolužiakom. …

Výlet na Mestské kúpalisko

Extrémne teploty na konci júna si žiaci 7.A a 8.A triedy spríjemnili pobytom na Mestskom kúpalisku. Atmosféra bola vynikajúca, každý si prišiel na svoje a vo vzduchu už bolo cítiť koniec školského roka, čo sa odrazilo na spokojnosti všetkých zúčastnených žiakov. “ template=“/domains1/vx3548000/public/www_root/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/ngglegacy/view/gallery-caption.php“ order_by=“sortorder“ order_direction=“ASC“ returns=“included“ maximum_entity_count=“500″]

U nás na návšteve

Aj keď bolo neuveriteľne teplo, no ani to nám neubralo na dobrej nálade. V jedno piatkové popoludnie sme veľmi nedočkavo očakávali  príchod vzácnej  návštevy, ktorá k nám zavítala až z Rožňavy.   Pani riaditeľka M. Vinarčíková  srdečne  privítala žiakov z Katolíckej základnej školy sv. Jána Nepomuckého, s ktorými prišla aj pani zástupkyňa Mgr. Martina Šípová. …

Účelové cvičenia v prírode – ochrana života a zdravia

   V utorok 29.5.  2018  sa na našej škole konala teoretická časť a v stredu 30. 5. 2018  prebehla praktická časť účelového cvičenia- ochrany života a zdravia. Zúčastnili sa ho triedy: 5, 6, 7, 8, 9 Teoretická časť prebehla podľa rozvrhu a plánu OŽAZ v jednotlivých témach : Civilná ochrana Zdravotnícka príprava Pohyb a pobyt v prírode a jej …

Medzinárodný deň detí

Medzinárodný deň detí je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta a zvyčajne sa oslavuje každoročne 1. júna. Aj  deti  na našej škole oslavovali.  Bol pre nich pripravený bohatý program, ktorý si pre ne pripravili  ich triedni  učitelia spolu so staršími žiakmi. Po druhej vyučovacej hodine sa všetci stretli …

Opäť medailové umiestnenie!

V piatok 1. júna 2018 sa konal v Trstenej na Orave XXVII. ročník Dilongovej Trstenej – celoslovenskej súťaže v umeleckej recitácii slovenskej a svetovej duchovnej poézie a prózy pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Súťaž sa každoročne koná na počesť významného trstenského rodáka Rudolfa Dilonga, ktorý bol básnikom, prozaikom, dramatikom a kňazom. …