Slávnostné pasovanie prváčikov

Dňa 24. 11. 2017 sa v CZŠ sv. J. Bosca v Lučenci uskutočnila veľká udalosť – PASOVANIE PRVÁČIKOV.  Na začiatku podujatia všetkých  privítala milým slovom pani riaditeľka Mgr. M. Vinarčíková a slávnosť sa  začala. Pomocou rozprávky „O stratenej princeznej “ a  rozprávkových postavičiek,  deti plnili rôzne  kreatívne úlohy. Nechýbali ani  hry v priestoroch telocvične, …

Športom proti drogám

Aj na našej škole máme radi športy. Je  už samozrejmosťou, že každoročne chceme nabádať k takým aktivitám aj našich najmladších kamarátov. Tento rok sme pozvali deti zo škôlky M. R. Štefánika.  Divadielko, ktoré si pripravili deti zo 4. A triedy našej školy bolo zaujímavé a poučné. Vieme, že užívanie drog …

Rozprávky o abecede

Naši najmladší žiaci Školského klubu detí dňa 15.11.2017  čítali v školskej knižnici rozprávky a básničky o abecede z knižky „SÓLA HLÁSOK“ od pani spisovateľky Boženy Bobákovej. O každom písmenku sa rozprávali a vyhľadávali slová s určeným písmenkom.   “ template=“/domains1/vx3548000/public/www_root/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/ngglegacy/view/gallery-caption.php“ order_by=“sortorder“ order_direction=“ASC“ returns=“included“ maximum_entity_count=“500″]

Týždeň vedy a techniky na prírodovedných predmetoch

Naša škola sa zapojila do medzinárodného programu ZELENÁ ŠKOLA, kde prioritná téma je odpad. V priebehu školského roka postupne realizujeme  dlhodobé, praktické a vzdelávacie aktivity, ktoré majú reálny pozitívny dopad na jej životné prostredie. Postupujeme podľa environmentálneho akčného plánu, ktorý bol schválený v júni 2017. Na základe dotazníka o separácii odpadu sme zistili, …

Chemické pokusy žiakov 7. roč. pre I. stupeň

Pokusy boli zamerané na ochranu životného prostredia, najmä na úpravu odpadových vôd. Žiaci si pokusy prevádzali samostatne, pri ktorých používali žiacke semimikrosúpravy. Pre žiakov II. stupňa boli venované po 1 hodine informácie o významných chemických a fyzikálnych objavoch a významných osobnostiach z oblasti chémie a fyziky.    Mgr. T. Indro   “ template=“/domains1/vx3548000/public/www_root/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/ngglegacy/view/gallery-caption.php“ order_by=“sortorder“ order_direction=“ASC“ …

Dramatizácia rozprávky spojená s hlasným čítaním

Haliganda je občianske združenie, ktorého hlavným organizátorom je Roman Sorger. Žiaci z našej školy sa zúčastnili dramatizácie rozprávky. Hlavnou témou bola cesta do praveku, deti sa tvorivo zapájali do programu a spolu vytvárali hudobno-literárnu rozprávku. Hrali s autentickými hudobnými nástrojmi, ktoré dodnes používajú domorodé kmene. Na záver si zahrali rozprávku …

Úcta k našim starším

Pri príležitosti úcty k starším v mesiaci október si naši žiaci druhej a tretej triedy  pripravili program, ktorý dňa 25.10.2017 predviedli pre dôchodcov z domova Libertas. Básničky, pesničky či milé tance urobili radosť všetkým prítomným a malé darčeky v podobe papierových srdiečok vyčarili úsmev na ich tvárach. Potešili sa aj deti zo sladkej odmeny a z vydareného vystúpenia. …

HODINA DEŤOM

V piatok, 10. novembra,  ulice nášho mesta zaplavili žlté pokladničky s maskotom Hugom. Je to akcia zameraná  deťom, ktoré takúto pomoc potrebujú. Sme radi , že aj naša škola sa znovu zapojila do tejto dobrovoľnej akcie a prispela. Naši  šikovní žiaci vyzbierali peknú sumu, 121 EUR. Ľudia vnímajú tieto posolstvá na …

Exkurzia do zberného dvora MEPOS

Utopíme sa vo vlastných smetiach?   Prečo je dôležité separovať odpad? Aj na tieto otázky sme sa snažili nájsť odpovede na návšteve zberného dvora MEPOS s r.o. dňa 8.11.2017 so žiakmi 4.-9. ročníka. Veď vieme, že na Slovensku sa priemerne vyprodukuje  až 327 kg odpadu na 1 osobu za 1 rok a …

Rodičia a starí rodičia čítajú deťom

Do školskej knižnice v CZŠ sv. J Bosca dňa 08.11. 2017 prichádzali rodičia a starí rodičia, aby svojim deťom a vnúčatám  čítali rozprávky a básničky.   “ template=“/domains1/vx3548000/public/www_root/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/ngglegacy/view/gallery-caption.php“ order_by=“sortorder“ order_direction=“ASC“ returns=“included“ maximum_entity_count=“500″]

Divadelné predstavenie – POLEPETKO

Žiaci 1.stupňa našej školy už tradične v jesenných mesiacoch navštevujú  detské divadelné predstavenie v Divadle J.G.Tajovského vo Zvolene. Tak tomu bolo aj 6.novembra 2017, kedy sa žiaci spolu vybrali do mesta Zvolen a zúčastnili sa predstavenia pre deti s názvom Polepetko. Zábavný príbeh o chlapcovi Polepetkovi, ktorý poplietol všetko, dokonca aj svoje meno, žiakov pobavil. …

Prednáška o tvorbe webových stránok a aplikácií

6. novembra mali žiaci 7.,8. a 9. ročníka možnosť vypočuť si prednášku od Mgr. Juraja Chromíka, projektového manažéra IT firmy Massimo Filippi, ktorá sa týkala tvorby webstránok a aplikácií. Pán Chromík nám vo svojej prednáške porozprával o vzniku webových stránok, od nápadu, cez celý proces vzniku a tvorby webstránky, až po perličky z jeho praxe. …