Svetový deň vody

Voda nás sprevádza počas celého života, hoci si to často ani neuvedomujeme. Voda riadi náš život. Voda podmieňuje, kde a ako môžeme žiť. Voda podmieňuje, či budeme žiť…. Týmito slovami sa vo štvrtok 22.marca 2018 prihovorili žiaci svojim rovesníkom v školskom rozhlase. V tento deň sa od roku 1992 na celom svete konajú …

Deň otvorených dverí

Dňa 23. 3. 2018 sa opäť otvorili brány Cirkevnej základnej školy sv. J. Bosca v Lučenci. Je to deň, kedy sa školská brána otvorí pre všetkých priaznivcov našej školy. Chvíle, ktoré zostanú v mysliach detí a ich rodičov. Privítali sme našich budúcich prvákov, ale aj deti z MŠ Partizánskej a …

Hviezdoslavov Kubín – obvodné kolo

Natália Tokárová II.A (získala zlaté pásmo a postupuje ďalej) nap. Milan Rúfus ,,Medveď a komár“  (poézia) Lea Cesnaková, V.A (získala strieborné pásmo) nap. Zvonimir Balog ,,Slimák na colnej prehliadke“  (próza) Emka Tokárová, III.A (získala strieborné pásmo) nap. Gabriela Futová ,,Školu stráži zlý pes aj pred žiakmi“ (próza) Terezka Kanátová , …

Krížová cesta

Pôstne obdobie je časom zamýšľania sa na našimi životmi, akýmsi spomalením bežných dní a časom na modlitbu. Väčšinou si dávame predsavzatia, ktoré sa snažíme plniť. Aj žiaci I. a II. stupňa  našej cirkevnej školy  spoločne s veriacimi farnosti rozjímali o utrpení Ježiša Krista a  pomodlili sa pobožnosť krížovej cesty vo farskom kostole Navštívenia …

Beseda s ochranárom prírody

Ako už býva zvykom na našej škole, opäť sme na hodinách biológie privítali p. Ing. Branislava  Faška  zo Štátnej ochrany prírody v Banskej Bystrici, aby nám priblížil potrebu ochrany našej  prírody. Pán ochranár zaujal žiakov pútavou prezentáciou obohatenou o vlastné skúsenosti a zážitky zdokumentované nádhernými fotografiami. Piataci, šiestaci i žiaci z environmentálneho krúžku sa dozvedeli, …

Karnevalové šantenie

„Vstúpte do čarovného kráľovstva“,  tak sa začal 9. 2. 2018 karneval na našej škole. Fašiangy sú už tradične časom plesov, zábav a karnevalov, a  tak naši žiaci 1. stupňa si dali na výbere masiek naozaj záležať. Do telocvične zavítali postavy s rozžiarenými očkami asi zo všetkých rozprávkových kráľovstiev – kráľovné, králi, princezné, …

Lyžiarsky výcvik v Tatranskej Štrbe

V dňoch 22.-26. januára 2018 sa naša škola  CZŠ J. Bosca v Lučenci zúčastnila lyžiarskeho výcviku. Lyžiarsky výcvik absolvovali žiaci 5. až 9. ročníka. Ubytovaní sme boli v hoteli Rysy v Tatranskej Štrbe, lyžovanie prebiehalo na svahoch Lopušnej doliny, Podbanského i Ždiaru, kde boli výborné snehové podmienky. Zúčastnení žiaci mali rozdielne lyžiarske zručnosti, niektorí stáli …

Šaliansky Maťko

      Dňa 23.01.2018 sa uskutočnila súťaž v prednese slovenských povestí  ŠALIANSKY  MAŤKO. Do domu Matice slovenskej v Lučenci sa  detičky, pani učiteľky a  rodinní príslušníci   zišli, aby predniesli,  čo sa naučili a aby nám spravili radosť.      V 1. kategórii našu školu reprezentovala  Natália Tokárová z II. A, ktorá  predniesla od  ukážku …

Obvodné kolo olympiády v anglickom jazyku

  Žiak siedmeho ročníka Matej Jakubišin reprezentoval našu škole v CVČ Magnet dňa 16.1.2018 v obvodnom kole anglickej olympiády. V jeho kategórii 1A súťažilo 8 žiakov. V náročnej písomnej časti sa žiaci potrápili s gramatikou a slovnou zásobou a v ústnej časti dokazovali svoju šikovnosť pri vytváraní príbehu a spontánnom dialógu. Maťko sa v silnej konkurencii nestratil a obsadil štvrté miesto, …

Bedminton

Dňa 19.01.2018 žiaci František Fekete a Matúš Sabó z 9. A triedy získali 2. miesto na okresnom kole v bedmintone, ktoré sa uskutočnilo v Rocket clube  Lučenec.   “ template=“/domains1/vx3548000/public/www_root/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/ngglegacy/view/gallery-caption.php“ order_by=“sortorder“ order_direction=“ASC“ returns=“included“ maximum_entity_count=“500″]

Oslavy oslobodenia mesta Lučenec

15.1.2017 sa vybraní žiaci našej školy zúčastnili pietnej akcie, pri ktorej sme uctili pamiatku padlých hrdinov, ktorí oslobodzovali naše mesto počas druhej svetovej vojny. Mnohí vojaci červenej armády a rumunskej armády položili aj svoje životy, aby nám vybojovali slobodu spod jarma nacistického režimu. Počas akcie sa nám prihovorili aj pani primátorka, …