Naši birmovanci

Dňa 24.10.2014 sa uskutočnilo vo Farskom kostole Navštívenia Panny Márie v Lučenci udeľovanie sviatosti birmovania. Diecézny biskup Vladimír Filo v homílii zdôraznil základnú úlohu kresťana, a to schopnosť prijímať lásku Ducha svätého a rozdávať ju iným ľuďom. Z našej školy sviatosť birmovania prijali nasledovní žiaci: Daniel Haranza, Dominika Líšková, Daniel …

Duchovno – náučná exkurzia v Krakówe

V piatok 17.októbra 2014 sa žiaci  a učitelia našej školy zúčastnili duchovno – náučnej exkurzie v poľskom kráľovskom meste Kraków. Obdivovali sme veľkosť a krásu baziliky Božieho Milosrdenstva v Krakówe – Lagievnikách, kde sme aj  my dostali milosť zúčastniť sa sv. omše priamo pri relikviách svätej sestry Faustíny . Sv. omšu nám odslúžil náš bývalý …

Praktikanti z Maďarska

Študenti z vysokej školy Ferenca Gála v Szarvasi sa zúčastnili na dvojtýždňovej praxi v našich triedach 2.A a 3.A. Ďúfame že sa im u nás páčilo a odnášajú si hodnotné poznatky. Ďakujeme p. učiteľke Mgr. Telekovej a Mgr. Zacharovej za aktívny prístup a prezentáciu školy.

Chutne a zdravo – hovorme o jedle

Výstava ovocia a zeleniny              V mesiaci október nám pani jeseň ponúka mnoho chutného ovocia a zeleniny, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou našej stravy pre obsah vitamínov, minerálnych látok, vody. Rozhodli sme sa so žiakmi našej školy, že oslovíme širokú verejnosť a našich kamarátov z materskej školy M. R. Štefánika. Pred našou školou sme urobili jesennú …

Riaditeľské voľno

Riaditeľstvo školy oznamuje, že v súlade so zákonom č. 245/ 2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) § 150 odsek 5 udeľuje riaditeľské voľno pre žiakov 2. stupňa (ročníky 5. – 9.) na deň 17. 10. 2014 z organizačných dôvodov. V Lučenci, 15. 10. 2014 Mgr. Gabriela …

Zlepšime spoločne úroveň školských toaliet!

Naša škola sa zapojila do programu Domestos na zlepšenie prostredia na školských toaletách. Spolu s deťmi budeme plniť aktivity a postupne tak vylepšovať úroveň toaliet. Hlasujte pre nás na webe www.domestopreskoly.sk a pomôžte nám vyhrať  8 000 Eur alebo produkty Domestos na 1 rok pre školu zdarma! Pomôcť môžete i …

Pýtajme si slovenské

Naši deviataci sa rozhodli, že si spríjemnia posledný rok na našej škole. Pomocou tabletov natočili video, ktoré odoslali do súťaže pre školy. Hrá sa o zážitkový výlet pre celú triedu, takže im držíme palce a môžeme im pomôcť všetci tým, že videjko budeme Video je tu: https://www.facebook.com/video.php?v=1504456629797159   PS: hodnotenia …

„Behám, beháš, beháme všetci a všade“

V piatok 26.9. 2014 zorganizovala Cirkevná základná škola sv. J. Bosca v Lučenci atletickú súťaž „Behám, beháš, beháme všetci a všade“ pre tri spriatelené školy. Táto aktivita sa uskutočnila vďaka podpore firmy CBA Slovakia, s r.o. z programu Podporujeme talenty. Žiaci a žiačky pozvaných škôl si zmerali sily v behu na 60 m, v hode kriketovou …

Beseda s olympionikom – chodcom Štefanom Malíkom

Dňa 25. 9. 2014 sme  v  priestoroch našej školy  zorganizovali  zaujímavú  a hodnotnú  besedu  so Štefanom Malikom, chodeckým reprezentantom, ktorý niesol aj slovenskú vlajku pre defilé národov na VI. Majstrovstvách sveta v atletike v roku 1997 v Aténach.  Beseda bola určená všetkým žiakom školy, no cenné rady nášho hosťa boli adresované najmä nášmu mladému …

Celoškolské rodičovské združenie

Pozývame Vás na celoškolské a triedne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční 25.9.2014 o 15,30 hod. v telocvični. Program: 1/ Otvorenie, schválenie programu zasadnutia 2/ Schválenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, uznesenia 3/ Príhovor  dôstojného pána 4/ Vyhodnotenie koncepcie školy za školský rok  2013/2014, školský vzdelávací program, pani riaditeľka   Mgr. Gabriela Oravcová 5/ Správa o výchovno-vzdelávacej …