Európsky deň mobility a športu

Aj tento školský rok sa naša škola sa zapojila do Európskeho dňa mobility a športu. V piatok 21.9.2018 ho oslávili najskôr vybraní žiaci prvého stupňa tanečnou choreografiou a cvičením a po nich sa naši druhostupniari previezli v pelotóne s ostatnými žiakmi iných škôl po Lučenci. Celý náš pelotón viedol známy cyklista Peter Káčer a spoločne sme …

Deň remesiel

Dňa 4.10. 2018 sa skupina žiakov našej školy zo siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka zúčastnila na akcii nazvanej „Deň remesiel“, ktorá bola organizovaná v rámci prezentovania stredných škôl umelecko-remeselného zamerania. Tu si mohli žiaci pozrieť i vyskúšať niektoré z netradičných remesiel. Možno práve tento deň pomôže pri výbere budúceho povolania.   “ order_by=“sortorder“ order_direction=“ASC“ …

Exkurzia do Banskej Bystrice

      Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici pripravilo v Thurzovom dome výstavy Lokaj jeho cisárskej výsosti a Zelenú sieň vhodné pre žiakov 1. – 3. ročníka ZŠ. Výstavami napomáhajú  k trvalejšiemu osvojovaniu  si vedomostí  z histórie a prírodných vied. V rámci týždňa vedy a techniky  sa rozhodli  žiaci III. A   využiť  ponuku  hravých a tvorivých programov a vycestovali dňa 2.10.2018 …

Cvičenie v prírode

Prišla jeseň a žiaci sa vrátili do svojich školských lavíc. Po krásne prežitých dňoch prázdnin nastal čas zopakovania svojich vedomostí a čas nadobúdania nových vedomostí. Je to aj čas, keď  žiaci s radosťou  uvítali  možnosť opustiť  školské lavice  a  kráčať dňa  27.9.2018  na cvičenie v prírode. Cvičenie v prírode  umožnilo žiakom rozvíjať ich  pohybové  zručnosti  …

Malý koncert

Na hodine Hudobnej výchovy v 4.A triede sme si vypočuli malý husľový koncert  v podaní našej žiačky Viktórii Zajicovej, ktorá  zahrala pre svojich spolužiakov dve milé ľudové piesne. Tiež  nám vysvetlila  význam a názvy jednotlivých častí husličiek. Žiaci pozorne a so záujmom počúvali a z hodiny mali radosť.   “ order_by=“sortorder“ order_direction=“ASC“ returns=“included“ maximum_entity_count=“500″]

Beseda a workshop s Júliusom Bútorom, umeleckám drotárom

Dňa 28.9.2018 sa 20 žiakov druhého, tretieho a štvrtého ročníka  našej školy zúčastnilo  na akcii nazvanej „ Dnes budem drotárom ja “, ktorá bola organizovaná Novohradskou knižnicou v Lučenci. Vzácnym hosťom besedy a workshpou bol umelecký drotár Július Bútora. Okrem toho, že priniesol svoje nádherné diela  vyrobené z drôtu, tiež nás obohatil  svojimi vedomosťami, …

Deň ochrany života a zdravia v škole

V piatok  28. septembra 2018 sa za pekného počasia na našej škole  uskutočnila praktická časť v rámci dňa Ochrany života a zdravia          Na úvod  sme si  vyskúšali  všeobecný  poplach a zhromaždili sa po triedach na školskom dvore v čase  1,35 minúty. Čas bol v požadovanej  norme a  počet žiakov prvého stupňa bol 50 žiakov …

Svetový deň mlieka na školách

Jogurt, mlieko, syr, ale aj iné mliečne maškrty si priniesli naši žiaci v školských taškách ako zdravú desiatu v poslednú septembrovú stredu. V tento deň 26.9. sa obliekli do bielych tričiek na znak bielej farby mlieka. Týmto spôsobom sme si pripomenuli svetový deň mlieka, ktorého podstatou je oslava významu tejto dôležitej tekutiny. Je …

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

Dňa 26.9. 2018  prebiehal na našej škole Európsky deň jazykov, ktorý odštartovala školská relácia o jazykoch. Žiaci sa dozvedeli o tom, koľko jazykov je na svete, koľko z nich sa používa v Európe.  Vyučujúci cudzích jazykov pripravili pre žiakov druhého stupňa rôzne aktivity. Prezreli si zaujímavé prezentácie, riešili kvízy a sudoku v skupinách, …

Prváci nám vyzdobili dvor

Príjemné jesenné predpoludnie strávili prváčikovia na školskom dvore. Spoločnými silami za pomoci farebných kried pokreslili asfaltový dvor zvieratkami, vílami, autíčkami, dokonca aj pretekárskymi dráhami.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Biela pastelka

V tento krásny, slnečný, septembrový deň sa naša škola znovu zapojila do charitatívnej akcie. Naše žiačky 6.A triedy rozdávali spinky v tvare  bielej pastelky. Príspevok , ktorý sa nám podaril vyzbierať sme odovzdali Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Biela pastelka je symbolom neviditeľných línií, symbolom sveta nevidiacich , príležitosťou prejaviť …

Prváčikovia v meste :-)

Mesto Lučenec sa zapojilo do Európskeho týždňa mobility viacerými akciami. V piatok 21. septembra,zorganizovalo na Námestí republiky prezentáciu športových klubov pôsobiacich v Lučenci . Deti z celého mesta  zaplnili  námestie a okrem zážitkových predstavení športovcov si zacvičili tanečný aerobic spolu s cvičiteľkou Monikou Kramecovou. Naši Prváčikovia si po aerobicu na chvíľku …