Plavecký kurz

V dňoch 21. – 25.mája sa žiaci našej školy CZŠ sv.  J. Bosca  zúčastnili plaveckého kurzu.  Plavecký výcvik absolvovalo 18  žiakov  4. až 7. ročníka na mestskej plavárni v športovom areáli Veľkého Krtíša, kde boli výborné podmienky pre plavcov i neplavcov. Zúčastnení žiaci mali rozdielne plavecké zručnosti. Rozdelení boli podľa metodiky vstupného testu …

Škola v prírode vo Vyšných Ružbachoch

     V dňoch od 7.5. do 11.5.2018 sme boli v Škole v prírode na severe Slovenska v kúpeľnom meste Vyšné Ružbachy.       Zúčastnilo sa ho 30 žiakov z rôznych ročníkov prvého stupňa. Bývali sme  v peknom penzióne Sonja s vynikajúcou stravou, príjemnou obsluhou a navyše sme tu mohli absolvovať pobyt v soľnej jaskyni. V krásnom prostredí Spišskej …

Družstvá mladých zdravotníkov

Slovenský Červený kríž – Územný spolok Lučenec  usporiadal  v piatok 4. mája 2018 okresnú  súťaž Družstiev mladých zdravotníkov. Mladí zdravotníci ukázali, že majú vynikajúce vedomosti a že ich dokážu aj prakticky použiť, či už  vo vedomostnom teste o ČK, zdravotníckych znalostiach a následne v praktickej časti poskytovania prvej pomoci. Súťažné družstvá boli …

LES UKRYTÝ V PARKU

Pod názvom  LES  UKRYTÝ   V PARKU  sa konalo podujatie, ktoré zorganizovala Novohradská knižnica Lučenec. V areáli mestského parku pripravili aktivity, ktorých sa  zúčastnili  i žiaci  I. stupňa našej  CZŠ sv. J. Bosca. Hravou  formou sa snažili naučiť žiakov, aké je dôležité starať sa o prírodu a ochraňovať ju. Žiaci prechádzali jednotlivými stanovišťami, kde plnili …

Exkurzia na farmu

Dňa 25.4.2018 my žiaci II.A triedy sme boli na exkurzii na FARME  PLEŠ. Cestovali sme autobusom  cez  obce Fabianka,  Láza, Trebeľovce,  Muľka, Rapovce a  Mučín. Z neho  sme pozerali  na  farebné domy, žlté polia a zelené lesy  i lúky. Na zástavke čakala  teta farmárka, s ktorou  sme  išli  na farmu. V záhradke  sme  ovoniavaním byliniek, hádali …

Úspechy v diecéznom kole výtvarnej súťaže „Biblia očami detí a mládeže“

Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo v mesiaci apríl 2018 v aule Biskupského úradu v Rožňave.  Naši žiaci boli v súťaži opäť úspešní: I. kategória miesto – Peťko Štecz, 1. A miesto – Natálka Vargicová, krúžok Tvoríme s fantáziou II. kategória miesto – Barborka Susztayová, 4. A miesto – Danielka Dudeková, 3. A Víťazné práce postupujú …

Súťaž mladých záchranárov.

Vo štvrtok  3.mája  2018  sa za krásneho počasia v areáli futbalového štadióna v Kokave nad Rimavicou konala súťaž Mladých záchranárov na ktorej sa zúčastnilo rekordných 21.družstiev. Za okres Poltár súťažilo 13. a za okres Lučenec 8. družstiev. Trať merala 1 200 metrov a na nej bolo 6 súťažných stanovíšť  :  1. Civilná obrana, 2.streľba, …

Deň Zeme na našej škole

Aktivity ku Dňu Zeme na našej škole pokračovali aj v piatok 27.apríla. Privítali sme lesných pedagógov z OZ Lesy Kriváň, ktorí  žiakom 2. stupňa zážitkovou formou obohatili vedomosti o lese, jeho funkcii, význame, potravových reťazcoch a spoločenstve lesa. Žiaci si urobili vlastné zbierky semien lesných drevín,  s pomocou pečiatok si vytvorili stopy lesnej zveri.  Úlohou …

Najdlhší had

Na skoncovanie so znečistením životného prostredia plastmi je v roku 2018 zameraný Svetový deň Zeme, ktorý si pripomíname dňa 22.04.2018. Z tejto príležitosti sa aj naši žiaci CZŠ sv. Jána Bosca zúčastnili súťaže, ktorú vyhlásilo CVČ v Lučenci pod  názvom „Skrášlime si prostredie v našom meste“. Súťaž sa uskutočnila 20.04.2018 v Mestskom parku …

Jarné upratovanie

Pri príležitosti Dňa Zeme a vody  v rôznych lokalitách nášho mesta prebiehali aktivity súvisiace s upratovaním a čistením. Cieľom je zapojiť čo najväčší počet obyvateľov, ktorí svojou prácou prispejú k tomu, aby naše mesto bolo pekné a čisté. Aj žiaci z CZŠ sa v piatok 20.4. pripojili ku všetkým tým, ktorým  osud našej planéty nie je ľahostajný. Vyčistili  …