Deň rodiny

Prvýkrát sa vo svete pripomínal Medzinárodný Deň rodiny 15. mája 1994 a odvtedy sa dostáva tento deň do povedomia ľudí na celom svete. Význam Dňa rodiny spočíva v pripomenutí dôležitosti rodiny. Rodina je prvým a jedinečným miestom, kde sa dieťa učí láske, úcte a rešpektu. Antoine de Saint-Exupéry povedal: ,,Pravá …

Noc čítania Biblie 2019

Sv. otec František povedal: „ Biblia má v našom každodennom živote zaujať to isté miesto ako mobil….“ Naša škola sa aj tento rok zapojila do biblického projektu VÍKEND S BOŽÍM SLOVOM 2019, ktorý sa začal NOCOU ČÍTANIA BIBLIE 3. mája. Motto tohto roku je príbeh z Lk 19, obrátenie mýtnika Zacheja : „Pán …

Cestujeme za rozprávkami

V doline riečky Blh, 17 km severovýchodne od mesta Rimavská Sobota leží dedinka Drienčany. A práve do tejto malebnej dedinky, ktorá priam dýcha históriou sa vybrali 3., 4., 5. a 6. ročník 14. mája 2019 po stopách P. E. Dobšinského. Je výnimočná najmä ako dlhoročné pôsobisko známeho zberateľa ľudovej slovesnosti P. E. …

Slávik Slovenska 2019

Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do celoštátnej speváckej súťaže v interpretácii ľudovej piesne SLÁVIK SLOVENSKA. Základné – školské kolo sa uskutočnilo v stredu 17.4.2019. Podmienkou v súťaži bol spev dvoch ľudových piesní, pričom jedna musela pochádzať zo Spevníčka Slávik Slovenska 2019, druhá pieseň bola ľubovoľná. Súťaže sa zúčastnilo 12 spevákov, ktorí …

Deň Zeme a vody

Pri príležitosti Dňa Zeme a vody sa v piatok 26. apríla v mestskom parku v Lučenci uskutočnilo podujatie určené hlavne pre školákov a škôlkárov. Pred parkom nás privítali stroje firmy Mepos a ukážky zlisovaného odpadu. V parku už boli prichystané pre deti rôzne enviromentálne súťaže, ktoré im pripravili aj žiaci Strednej pedagogickej …

Tvoríme…..

V lučeneckej Zlatej uličke sa uskutočnil dňa 25. apríla environmentálny festival, ktorý bol venovaný problematike životného prostredia. Jeho súčasťou bola aj prehliadka výrobkov a rôznych prác vytvorených z odpadového materiálu. Nakoľko naša škola je súčasťou projektu „  ZELENÁ ŠKOLA“, venujeme sa dôslednejšie separovaniu odpadu, ochrane životného prostredia.  Aj práce našich žiakov, vytvorené z PET …

Beseda s ilustrátorom Martinom Kellembergerom

Dňa 16.4.2019 boli žiaci 4.A triedy našej školy pozvaní  na  zaujímavú besedu s ilustrátorom Martinom Kellembergerom, ktorý často ilustruje knihy známej spisovateľky z nášho regiónu Hane Koškovej. Pán Kellemberger  nám rozprával o tom, ako a prečo sa stal výtvarníkom, čo ho na ilustrovaní baví, čo všetko musí naštudovaťa prečítať, kým  dostane nápad na …

Exkurzia Úpravňa vody Málinec

Dňa 26.4.2019 sa naša škola pri príležitosti Dňa Zeme a vody zúčastnila geograficko – chemickej exkurzie do obce Málinec v okrese Poltár. Nachádza sa tu vodárenská nádrž na hornom toku rieky Ipeľ a úpravňa vody. Vodárenská nádrž Málinec zabezpečuje protipovodňovú ochranu a zásobuje pitnou vodou okrem iných obcí aj mestá Fiľakovo, Lučenec …

The Best Readers

V poradí už 2. ročník čitateľskej súťaže o najlepšieho čitateľa anglického textu pod názvom Best readers prebehol v školskej knižnici v posledný vyučovací deň pred veľkonočnými prázdninami. Texty sme vybrali s ohľadom na vyhlásenú tému tohtoročného Dňa Zeme pod názvom  „Protect our species“- Chráňte naše druhy, chráňte bohatstvo planéty Zem. A tak sme sa na …

Úspechy v diecéznom kole výtvarnej súťaže „Biblia očami detí a mládeže“

Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo v mesiaci apríl 2019 v aule Biskupského úradu v Rožňave.  Naši žiaci boli v súťaži opäť úspešní a v každej kategórií získali umiestnenie.   II. kategória miesto – Lucka Pocklanová, 2. A III. kategória miesto – Natálka Tokárová, 3. A IV. kategória      3. miesto –  Dominika Vargicová,  6. A Víťazné práce …

Regionálne kolo – Hviezdoslavov Kubín

Dňa  13.03.2019 sa v priestoroch Domu Matice slovenskej  konalo Obvodné kolo Hviezdoslavovho Kubína, kde zo školského kola so svojou prózou postúpila žiačka 6. ročníka Lea Cesnaková. Tu získala Zlaté pásmo, čo znamenalo postup na Regionálne kolo, ktoré sa uskutočnilo 8. apríla 2019 v Mestskej radnici v Lučenci. Veľmi nás potešilo, že medzi silnou …