Školské kolo biblickej olympiády Cirkevnej základnej školy

Vo štvrtok  6.decembra 2018  sa na našej škole  konalo školské kolo biblickej olympiády.  Zúčastnilo sa ho  9  žiakov,  ktorí  absolvovali  3  časti olympiády. Išlo o test z Knihy Rút.   Druhú časť tvorila osemsmerovka s adventnou  tajničkou a v treťom kole mali žiaci riešiť postavy, miesta a udalosti zo sv. Písma., konkrétne z Evanjelia podľa Matúša. …

Finančná gramotnosť na hodine Čítania

     Na hodine čítania sme sa zo žiakmi 4.A triedy zamerali, okrem rozvoja čitateľskej gramotnosti, aj na rozvoj finančnej gramotnosti. K téme ľudových rozprávok sme si vybrali rozprávku Soľ nad zlato, ktorá nám poskytla živnú pôdu pre riadený rozhovor  o životných hodnotách. Deti veľmi pekne reagovali, bolo zrejmé, že už z domu sú …

Spevácky zbor Mladosť koncertoval v Lučenci

V predvianočnom období, kedy zovšadiaľ počuť melódie o radostnej novine, zvončekoch a splnených prianiach, univerzitný miešaný spevácky zbor Mladosť pri Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici prijal pozvanie Cirkevnej základnej školy sv. Jána Bosca, Novohradského osvetového strediska v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK a Rímskokatolíckej cirkvi – farnosti Lučenec, aby 19. decembra 2018 potešili nadšencov zborového …

Súťaž „Malý Šalamún“

V stredu 19. decembra 2018 prebehlo na našej škole vyhodnotenie tretieho kola celoročnej súťaže „Malý Šalamún“ . Žiaci riešili  témy  z  adventných nedieľ formou doplňovačky a  osemsmerovky.  Podpísané a správne vyriešené úlohy sa dostali do zlosovania, ktoré bolo v VI.A. triede. Siedmi žiaci dostali drobné ocenenia. Tentokrát  sa zapojilo najviac šiestakov a tak aj najviac …

VYHODNOTENIE ZBER PAPIERA 1. Polrok

VYHODNOTENIE  ZBER PAPIERA  1. Polrok 1.Stupeň:     SPOLU:             NAJVIAC: 1.A : 260 kg                        Szabó Vivien – 180 kg 2.A : 55 kg                            Brand Filip – 23 kg 3.A : 49 kg                            Oláhová Virág  – 26 kg 4.A : 121 kg                         Šnapko Adam – 54 kg 2.Stupeň:               SPOLU: …

Súťaž v prednese povesti „Šaliansky Maťko“ 2018/2019

     Dňa 20.12.2018 sme mali na našej škole milé stretnutie detí, ktoré sa už dlhší čas pripravovali na literárnu súťaž v prednese povesti pod názvom „Šaliansky Maťko“.  Na súťaž sa pripravovalo viac detí a školského kola sa zúčastnilo päť detí z prvej a druhej kategórie.  Predviedli veľmi pekné výkony, no len prvé miesta …

Netradičná hodina angličtiny

Posledný novembrový deň zavítal do našej školy vzácny hosť. Bol to mladý dvadsaťročný Ethan pochádzajúci z Texasu, ktorý na Slovensku strávil 6 mesiacov. Celú hodinu konverzácie sme pozorne počúvali, aby nám nič neuniklo z jeho zaujímavého rozprávania. Aj keď sme nerozumeli úplne všetkému, bol to zážitok vidieť a počuť rodeného Američana v našej triede. …

Školské kolo anglickej olympiády

Dňa  20. 11. 2018 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Žiaci súťažili  v dvoch kategóriách – 1A – 5.,6.,7. ročník a 1B – 8. a 9. ročník. V písomnej časti ich čakali 4 úlohy, kde  si zmerali svoje sily v slovnej zásobe, gramatike, pri počúvaní a čítaní neznámeho textu. V ústnej časti  mali za úlohu dokázať …

Vianočné trhy detí z CZŠ

Atmosféru blížiacich sa Vianočných sviatkov pripomínali 19.12.2018 pred našou školou Vianočné trhy. Učitelia, deti a ich rodičia si pripravili veľa krásnych, no hlavne vlastnoručne vyrobených výrobkov. Ľudia sa aj napriek vianočnému zhonu a veľkej zime pristavovali a ľubovoľným príspevkom obdarovali našu školu. Nezabudli na pochvalu a pekné slovo a vybrali …

Deň finančnej gramotnosti

decembra sa niektoré naše triedy premenili na obchody a banky. Prváci a tretiaci sa stali na 45 minút obchodníkmi a počítali cenu nákupu a výdaj peňazí.  Druháci sa  skamarátili  s dráčikom EURÁČIKOM a jeho deťmi Dinom a Dinou 🙂 ktorí im objasnili ako vznikli peniaze, čo je výmenný obchod, spoznávali  naše platidlo, ako …

Súťaž o najkrajšie upravenú tekvicu

V týždni od 12. do 16.novembra prebehla medzi triedami 5-8 ročníka súťaž o najkrajšie vyzdobenú tekvicu.  Hodnotený nebol len výsledný výrobok ale aj príprava, pomôcky a celkový prístup žiakov k zadanej úlohe. Najlepšie sa s touto problematikou popasovali žiaci 5. Ročníka u ktorých vyzdvihujem výbornú pripravenosť, zručnosť a zanietenosť pre úspešné zvládnutie tejto úlohy.  Pochvalu si zaslúžia …