Didaktické hry

Dňa 24.5.2019 sa uskutočnili Didaktické hry, v rámci ktorých si žiaci 1. stupňa CZŠ osvojo- vali  prakticky učivo, ktoré sa realizuje na vyučovacích hodinách telesnej výchovy, prírodo-  vedy a vlastivedy. Pred vyhlásením varovného signálu si žiaci zopakovali druhy varovných signálov a spôsob evakuácie školy. Pri presune si precvičovali základy správneho a účelného pohybu v organizovanej …

Deň rodiny

Prvýkrát sa vo svete pripomínal Medzinárodný Deň rodiny 15. mája 1994 a odvtedy sa dostáva tento deň do povedomia ľudí na celom svete. Význam Dňa rodiny spočíva v pripomenutí dôležitosti rodiny. Rodina je prvým a jedinečným miestom, kde sa dieťa učí láske, úcte a rešpektu. Antoine de Saint-Exupéry povedal: ,,Pravá …

Noc čítania Biblie 2019

Sv. otec František povedal: „ Biblia má v našom každodennom živote zaujať to isté miesto ako mobil….“ Naša škola sa aj tento rok zapojila do biblického projektu VÍKEND S BOŽÍM SLOVOM 2019, ktorý sa začal NOCOU ČÍTANIA BIBLIE 3. mája. Motto tohto roku je príbeh z Lk 19, obrátenie mýtnika Zacheja : „Pán …

Cestujeme za rozprávkami

V doline riečky Blh, 17 km severovýchodne od mesta Rimavská Sobota leží dedinka Drienčany. A práve do tejto malebnej dedinky, ktorá priam dýcha históriou sa vybrali 3., 4., 5. a 6. ročník 14. mája 2019 po stopách P. E. Dobšinského. Je výnimočná najmä ako dlhoročné pôsobisko známeho zberateľa ľudovej slovesnosti P. E. …

Slávik Slovenska 2019

Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do celoštátnej speváckej súťaže v interpretácii ľudovej piesne SLÁVIK SLOVENSKA. Základné – školské kolo sa uskutočnilo v stredu 17.4.2019. Podmienkou v súťaži bol spev dvoch ľudových piesní, pričom jedna musela pochádzať zo Spevníčka Slávik Slovenska 2019, druhá pieseň bola ľubovoľná. Súťaže sa zúčastnilo 12 spevákov, ktorí …

Deň Zeme a vody

Pri príležitosti Dňa Zeme a vody sa v piatok 26. apríla v mestskom parku v Lučenci uskutočnilo podujatie určené hlavne pre školákov a škôlkárov. Pred parkom nás privítali stroje firmy Mepos a ukážky zlisovaného odpadu. V parku už boli prichystané pre deti rôzne enviromentálne súťaže, ktoré im pripravili aj žiaci Strednej pedagogickej …

Tvoríme…..

V lučeneckej Zlatej uličke sa uskutočnil dňa 25. apríla environmentálny festival, ktorý bol venovaný problematike životného prostredia. Jeho súčasťou bola aj prehliadka výrobkov a rôznych prác vytvorených z odpadového materiálu. Nakoľko naša škola je súčasťou projektu „  ZELENÁ ŠKOLA“, venujeme sa dôslednejšie separovaniu odpadu, ochrane životného prostredia.  Aj práce našich žiakov, vytvorené z PET …

Beseda s ilustrátorom Martinom Kellembergerom

Dňa 16.4.2019 boli žiaci 4.A triedy našej školy pozvaní  na  zaujímavú besedu s ilustrátorom Martinom Kellembergerom, ktorý často ilustruje knihy známej spisovateľky z nášho regiónu Hane Koškovej. Pán Kellemberger  nám rozprával o tom, ako a prečo sa stal výtvarníkom, čo ho na ilustrovaní baví, čo všetko musí naštudovaťa prečítať, kým  dostane nápad na …

Exkurzia Úpravňa vody Málinec

Dňa 26.4.2019 sa naša škola pri príležitosti Dňa Zeme a vody zúčastnila geograficko – chemickej exkurzie do obce Málinec v okrese Poltár. Nachádza sa tu vodárenská nádrž na hornom toku rieky Ipeľ a úpravňa vody. Vodárenská nádrž Málinec zabezpečuje protipovodňovú ochranu a zásobuje pitnou vodou okrem iných obcí aj mestá Fiľakovo, Lučenec …

The Best Readers

V poradí už 2. ročník čitateľskej súťaže o najlepšieho čitateľa anglického textu pod názvom Best readers prebehol v školskej knižnici v posledný vyučovací deň pred veľkonočnými prázdninami. Texty sme vybrali s ohľadom na vyhlásenú tému tohtoročného Dňa Zeme pod názvom  „Protect our species“- Chráňte naše druhy, chráňte bohatstvo planéty Zem. A tak sme sa na …

Úspechy v diecéznom kole výtvarnej súťaže „Biblia očami detí a mládeže“

Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo v mesiaci apríl 2019 v aule Biskupského úradu v Rožňave.  Naši žiaci boli v súťaži opäť úspešní a v každej kategórií získali umiestnenie.   II. kategória miesto – Lucka Pocklanová, 2. A III. kategória miesto – Natálka Tokárová, 3. A IV. kategória      3. miesto –  Dominika Vargicová,  6. A Víťazné práce …