Výchovný poradca

Mgr. Tibor Indro

Konzultačné hodiny pre rodičov

STREDA   12.30 – 14.30 hod.

Po dohode aj v iný deň a v inom čase

Tel. kontakt: 047/43 33 787