Školská knižnica

„ Knihy sa podobajú na domov, kam sa vraciame  aj cez najväčšiu búrku.“

                     

 

V tomto školskom roku sa v našej škole udialo niekoľko zmien. Jednou z nich bola úprava knižnice, ktorá je spojená s inštaláciou elektronického knižničného systému. Program pripravil našu knižnicu na ďalšie rozširovanie, uľahčenie a sprehľadnenie systému výpožičiek.
Naši Boskáčikovia prečítajú každý mesiac aspoň jednu knihu, preto sa snažíme, aby bol v našej školskej knižnici čo najlepší výber. Knižnica, ktorú sme tento rok obliekli do nového šatu, má teraz pekné skrine na bezpečné odkladanie kníh.  Deti si môžu prelistovať časopisy, požičať knihu a v rámci “relaxačných hodín” – počúvať audioknihy v slovenskom alebo anglickom jazyku.

Školská knižnica poskytuje žiakom a zamestnancom školy:               

  • základné výpožičné/absenčné služby
  • ústne bibliograficko – informačné služby
  • elektronické služby (sprístupnenie on-line

katalógu a webovej stránky knižnice

  • informačnú výchovu (exkurzie a prednášky)
  • propagačné služby (výstavy kníh).

 

Výpožičné hodiny :

Streda 12.35 – 14.00 hod.
   
Pondelok cez 1., 2., 3., vyučovaciu hodinu PO DOHODE
Streda cez 3., 4., 5., vyučovaciu hodinu PO DOHODE
   
Správca školskej knižnice: Eva Sabóová  

Všetkých srdečne pozývame objavovať nové príbehy ukryté v knihách.

 Nedávne aktivity
Deň matiek v školskej knižnici

  1. mája 2018 sa deti poďakovali svojim mamičkám za lásku a starostlivosť, povedali mamičkám básničky a podarovali srdiečko. Potom na spoločný projekt nakreslili obrázky, ponalepovali citáty a básničky pre mamičky.

„Vďačiť ti chcem mama za nežnosť a za lásku,

ktorú si mi dala, vďaka aj za život môj.

Ukryla si v srdci, každé trápenie i bôľ,

všetko si mi dala, aj ten úsmev milý tvoj.

Vďaka za to, že si mi dala život,

zatiaľ čo ty, si mala len bolesť.

Teraz srdce moje ti volá.

Mama vďaka ti za lásku.“

  " template="/domains1/vx3548000/public/www_root/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/ngglegacy/view/gallery-caption.php" order_by="sortorder" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"]
no comments


Spoznávame nové knihy v školskej knižnici

Dňa 4.5.2018 si deti Školského klubu I. prišli pozrieť a prečítať z nových kníh školskej knižnice: Hľadám lepšiu mamu,  Mamino tajomstvo,  Mrkvička a Ďobko, Nie je škola ako škola, Čarovné princeznine šaty, Psia škola kocúra Červenochvosta, Kto je záchranca a iné.  

" template="/domains1/vx3548000/public/www_root/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/ngglegacy/view/gallery-caption.php" order_by="sortorder" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"]
no comments


Deň Zeme v školskej knižnici

Deti aj v školskej knižnici si pripomenuli deň Zeme  vypracovaním plagátu s témou ochrana životného prostredia, recyklácia  a triedenie odpadu.  

" template="/domains1/vx3548000/public/www_root/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/ngglegacy/view/gallery-caption.php" order_by="sortorder" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"]
no comments


Deti, príroda a jej zaujímavosti

Dňa 18.4.2018 sa deti v školskej knižnici hrali na ochrancov prírody vypracovaním rôznych testov a hádaniek. Kreslili  a vyfarbovali ako chrániť prírodu, lesy, zvieratá. Informácie vyhľadávali v knihách ako Ilustrovaný sprievodca biotopmi a Kvetnaté lúky prírodné bohatstvo Slovenska.  

" template="/domains1/vx3548000/public/www_root/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/ngglegacy/view/gallery-caption.php" order_by="sortorder" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"]
no comments


Les ukrytý v knihe

Žiaci školského klubu detí II. si v školskej knižnici 17.4.2018 vyhľadávali v knihách a encyklopédiách informácie o ochrane lesov, zvierat. Všetky informácie prezentovali svojim spolužiakom. Informácie čerpali z kníh Rozprávky z hôr, Rastliny a živočíchy okolo nás, Chránime Zem.  

" template="/domains1/vx3548000/public/www_root/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/ngglegacy/view/gallery-caption.php" order_by="sortorder" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"]
no comments


Rozprávky o zvieratkách z lesa

Deti školského klubu detí I. si v školskej knižnici 17.04.2018 čítali rozprávky o zvieratkách z lesa z knihy Biely zvonček rozprávky Srnčia mať, Kukučka kukuk, Posol jari a iné. Po prečítaní sa rozprávali a kreslili zvieratká.  

" template="/domains1/vx3548000/public/www_root/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/ngglegacy/view/gallery-caption.php" order_by="sortorder" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"]
no comments


Čitateľský maratón 2018

Dňa 19.3. a 20.3. 2018 sa žiaci našej školy zúčastnili čitateľského maratónu. V 5.A si čítali rozprávky z knihy „More vo fľaštičke“ rozprávku Pinocchio (Carlo Collodi) a Ako bol Nevedko maliarom (Nikolaj Nosov).Žiaci 6.A triedy čítali „Staré grécke báje a povesti“ od Eduarda Petišku „Prometheus. Siedmaci čítali chlapčenský román z knihy Fantastická výzva „ Keď jeden hrdina nestačí“ od Michaela Granta. Žiaci 8. Ročníka čítali dievčenský román Pollyana od .Z knihy „Prázdniny so strýcom Rafaelom“ od Vincenta Šikulu si čítali žiaci 4.A triedy. AJ naši prváci čítali Z knihy „Danka a Janka“ od Márie Ďuríčkovej príbehy Danka a Janka sa predstavujú a Hlinené prasiatko. Ich starší spolužiaci druháci  čítali „Rozprávky o psíčkovi a mačičke“ od Josefa Čapka príbehy O psíčkovi a mačičke ako si umývali dlážku,  Ako si psíček roztrhol gatky a Ako to bolo na Vianoce. Žiaci 3.A si vybrali knihu“Z poľovníckej kapsy“ od Ruda Morica príbehy Ujo Bohdan a Akého priateľa mala stará mať. Čitateľského maratónu sa zúčastnilo 101žiakov.  

" template="/domains1/vx3548000/public/www_root/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/ngglegacy/view/gallery-caption.php" order_by="sortorder" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"]
no comments


Ilustrátor rozprávky ŠKD II

Žiaci školského klubu detí II. si v školskej knižnici 20.03.2018 prečítali poľskú rozprávku O bohatom a chudobnom bratovi. Zahrali sa na ilustrátorov a navrhovali obal knihy.  

" template="/domains1/vx3548000/public/www_root/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/ngglegacy/view/gallery-caption.php" order_by="sortorder" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"]
no comments


Leporelo Máša a medveď ŠKD I.

Deti školského klubu I. dňa 13.3.2018 si v školskej knižnici prečítali jednu z knižiek  „Máša a medveď „a potom začali kresliť a vyrábať najväčšie leporelo.  

" template="/domains1/vx3548000/public/www_root/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/ngglegacy/view/gallery-caption.php" order_by="sortorder" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"]
no comments


Hrady a zámky 3.A.

Dňa 25.1.2018 žiaci 3.A triedy si v školskej knižnici čítali povesť z hradu Krásna Hôrka o pastierovi oviec, o medenom kotlíku a najkrajšom košiari. V knihách spoznávali a vyhľadávali hrady a zámky Slovenska, nielen ktoré navštívili a obdivovali ich.  

" template="/domains1/vx3548000/public/www_root/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/ngglegacy/view/gallery-caption.php" order_by="sortorder" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"]
no comments


Deti a vtipy

Žiaci 3.A a 4.A  si v školskej knižnici dňa 8.3. 2018 rozprávali vtipy a hádanky. Nakreslené obrázky a napísané vtipy zlepili na spoločný projekt.  

" template="/domains1/vx3548000/public/www_root/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/ngglegacy/view/gallery-caption.php" order_by="sortorder" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"]
no comments


O prváckom mačiatku

Žiaci prvej A triedy si v školskej knižnici 28.02.2018 čítali z knihy Osmijanko od Kristy Bendovej rozprávku O prváckom mačiatku.  

" template="/domains1/vx3548000/public/www_root/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/ngglegacy/view/gallery-caption.php" order_by="sortorder" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"]
no comments