Školská knižnica

„ Knihy sa podobajú na domov, kam sa vraciame  aj cez najväčšiu búrku.“

                     

 

V tomto školskom roku sa v našej škole udialo niekoľko zmien. Jednou z nich bola úprava knižnice, ktorá je spojená s inštaláciou elektronického knižničného systému. Program pripravil našu knižnicu na ďalšie rozširovanie, uľahčenie a sprehľadnenie systému výpožičiek.
Naši Boskáčikovia prečítajú každý mesiac aspoň jednu knihu, preto sa snažíme, aby bol v našej školskej knižnici čo najlepší výber. Knižnica, ktorú sme tento rok obliekli do nového šatu, má teraz pekné skrine na bezpečné odkladanie kníh.  Deti si môžu prelistovať časopisy, požičať knihu a v rámci “relaxačných hodín” – počúvať audioknihy v slovenskom alebo anglickom jazyku.

Školská knižnica poskytuje žiakom a zamestnancom školy:               

  • základné výpožičné/absenčné služby
  • ústne bibliograficko – informačné služby
  • elektronické služby (sprístupnenie on-line

katalógu a webovej stránky knižnice

  • informačnú výchovu (exkurzie a prednášky)
  • propagačné služby (výstavy kníh).

 

Výpožičné hodiny :

Streda 12.35 – 14.00 hod.
   
Pondelok cez 1., 2., 3., vyučovaciu hodinu PO DOHODE
Streda cez 3., 4., 5., vyučovaciu hodinu PO DOHODE
   
Správca školskej knižnice: Eva Sabóová  

Všetkých srdečne pozývame objavovať nové príbehy ukryté v knihách.

 Nedávne aktivity




Putovanie po Lučenci ŠKD

Deti školského klubu II. sa v školskej knižnici 24.1.2019 rozprávali o meste Lučenec z historického pohľadu. Oboznámili sa s vývojom erbov mesta, spoznali Evanjelický, Kalvínsky, Katolícky kostol a historicky staré časti mesta, ako je Radnica, Reduta, budova Novohradskej knižnice, Kubínyiho námestie, Masarykovu ulicu a Synagógu. V pracovných listoch mali možnosť si historické erby, budovy vyfarbiť, spájať podľa čísiel, hľadať cestičky i rozdiely, na štvorčekovaný papier prekresliť Katolícky kostol, alebo Begovú vežu. Z knižných publikácií z roku 1983 a 1989 Okres Lučenec vo fotografii  a Novohrad vyhľadávali miesta v meste, ktoré sú zachované aj dnes.

no comments


Záložka do knihy spája školy

Žiaci našej školy sa v priebehu septembra a októbra zapojili do 9. ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy: Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice. Tému  na záložky si vyberali  z rozprávkových kníh, Slovenských povestí a rôznych príbehov. Záložky sme pripravovali pre našu partnerskú školu:  Základná škola Cabaj-Čápor.  

no comments


Rozprávka o chémii ŠKD I. a II. 30.11.2018

Dnešný deň si žiaci školského klubu I. a II. si v školskej knižnici prezerali knihy s chemickou tématikou Základy chémie, Chémia pre základné školy a toľko sa pri tom zabávali, že vymysleli zaujímavú rozprávku o chémií a chemických prvkoch.  

no comments


3.A a Deduško Večerníček 26.11.2018

Žiaci 3.A triedy  si v školskej knižnici prišli čítať z knihy Deduško Večerníček od Jozefa Pavloviča príbeh s názvom „ Ako bol deduško proti výmennému obchodu.“ Žiaci sa o príbehu rozprávali a deduška so zvieratkami nakreslili.  

no comments


Rodičia a starí rodičia čítajú deťom

Do školskej knižnice v CZŠ sv. J Bosca dňa 15.11. 2018 prichádzali rodičia a starí rodičia, aby svojim deťom a vnúčatám  čítali rozprávky a básničky.  

no comments


3. A Na hodine slovenčiny - v knižnici

Žiaci  III.A  triedy si v učebnici slovenského jazyka čítali o knihách a učili sa abecedu. Naučili sa, že knihy sú na pobavenie, získavanie vedomostí a poučenie. Prakticky si to išli overiť do školskej knižnice, kde videli knihy uložené v knihovničkách. Zopakovali si abecedu podľa kníh uložených v abecednom poradí. Presvedčili sa, že ten istý názov knihy je uložený vo väčšom množstve. Dozvedeli sa, sú rôzne žánre kníh (rozprávky, poézia, odborné, povesti atď.). Aj takouto formou si prehlbovali svoj vzťah ku knihám a tešia sa už na ďalšiu zaujímavú akciu v knižnici. Mgr. K.  Zacharová  

 

no comments


Deň matiek v školskej knižnici

  1. mája 2018 sa deti poďakovali svojim mamičkám za lásku a starostlivosť, povedali mamičkám básničky a podarovali srdiečko. Potom na spoločný projekt nakreslili obrázky, ponalepovali citáty a básničky pre mamičky.

„Vďačiť ti chcem mama za nežnosť a za lásku,

ktorú si mi dala, vďaka aj za život môj.

Ukryla si v srdci, každé trápenie i bôľ,

všetko si mi dala, aj ten úsmev milý tvoj.

Vďaka za to, že si mi dala život,

zatiaľ čo ty, si mala len bolesť.

Teraz srdce moje ti volá.

Mama vďaka ti za lásku.“

  " template="/domains1/vx3548000/public/www_root/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/ngglegacy/view/gallery-caption.php" order_by="sortorder" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"]
no comments


Spoznávame nové knihy v školskej knižnici

Dňa 4.5.2018 si deti Školského klubu I. prišli pozrieť a prečítať z nových kníh školskej knižnice: Hľadám lepšiu mamu,  Mamino tajomstvo,  Mrkvička a Ďobko, Nie je škola ako škola, Čarovné princeznine šaty, Psia škola kocúra Červenochvosta, Kto je záchranca a iné.  

" template="/domains1/vx3548000/public/www_root/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/ngglegacy/view/gallery-caption.php" order_by="sortorder" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"]
no comments


Deň Zeme v školskej knižnici

Deti aj v školskej knižnici si pripomenuli deň Zeme  vypracovaním plagátu s témou ochrana životného prostredia, recyklácia  a triedenie odpadu.  

" template="/domains1/vx3548000/public/www_root/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/ngglegacy/view/gallery-caption.php" order_by="sortorder" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"]
no comments


Deti, príroda a jej zaujímavosti

Dňa 18.4.2018 sa deti v školskej knižnici hrali na ochrancov prírody vypracovaním rôznych testov a hádaniek. Kreslili  a vyfarbovali ako chrániť prírodu, lesy, zvieratá. Informácie vyhľadávali v knihách ako Ilustrovaný sprievodca biotopmi a Kvetnaté lúky prírodné bohatstvo Slovenska.  

" template="/domains1/vx3548000/public/www_root/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/ngglegacy/view/gallery-caption.php" order_by="sortorder" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"]
no comments


Les ukrytý v knihe

Žiaci školského klubu detí II. si v školskej knižnici 17.4.2018 vyhľadávali v knihách a encyklopédiách informácie o ochrane lesov, zvierat. Všetky informácie prezentovali svojim spolužiakom. Informácie čerpali z kníh Rozprávky z hôr, Rastliny a živočíchy okolo nás, Chránime Zem.  

" template="/domains1/vx3548000/public/www_root/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/ngglegacy/view/gallery-caption.php" order_by="sortorder" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"]
no comments


Rozprávky o zvieratkách z lesa

Deti školského klubu detí I. si v školskej knižnici 17.04.2018 čítali rozprávky o zvieratkách z lesa z knihy Biely zvonček rozprávky Srnčia mať, Kukučka kukuk, Posol jari a iné. Po prečítaní sa rozprávali a kreslili zvieratká.  

" template="/domains1/vx3548000/public/www_root/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/ngglegacy/view/gallery-caption.php" order_by="sortorder" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"]
no comments