Zamestnanci školy

Vedenie školy:
Mgr. Mariana Vinarčíková
Ing. Adriana Zimanová

Mgr. Marián Krupčiak
riaditeľka školy
zástupkyňa riaditeľky školy

duchovný správca školy
Primárne vzdelávanie (prvý stupeň):
Mgr. Martina Kočišová
Mgr Beata Spahičová
Mgr. Vlasta Teleková
Mgr. Katarína Zacharová
Mgr. Žofia Malčeková
Mgr. Mária Kyzeková
Katarína Gajdošová
učiteľka
učiteľka
učiteľka
učiteľka
učiteľka (na materskej dovolenke)
vychovávateľka
vychovávateľka
Nižšie stredné vzdelávanie (2. stupeň):
Mgr. Andrej Pecušiak
Ing. Janka Magicová
Mgr. Renáta Alaksová
Mgr. Tibor Indro
Ing. Mgr. Štefan Šprlák
Mgr. Zuzana Vojteková
Mgr. Marián Krupčiak
Mgr. Slavomír Marko
Mgr. Ľubica Morková
Ing. Adriana Zimanová
Mgr. Mariana Vinarčíková
GEG - DEJ
ANJ - BIO
MAT - TSV
MAT - CHE
NEJ – KNB - TSV
SJL - KNB
KNB
KNB
FYZ
ANJ - BIO
SJL - KNB
Odborný pedagogický zamestnanec:
Mgr. Andrea Koristekovášpeciálny pedagóg
Výchovný poradca:
Mgr. Tibor Indro
Ostatní zamestnanci:
Bc. Mariana Vaculčiaková
Mgr. Eva Sabóová
Mgr. Eva Zsélyiová

Jana Vargicová
Ing. Marianna Bradová
Henrieta Jančkárová
Mariana Kunová
Alžbeta Vargová
Gabriel Kelemen
Roman Čonka
Mgr. Ladislav Kanaba
Mgr. Žofia Lacková
asistentka učiteľa
asistentka učiteľa; školský knihovník
asistentka učiteľa

administratívny zamestnanec (na materskej dovolenke)
administratívny zamestnanec, vedúca ŠJ
upratovačka
upratovačka
pomocná kuchárka
školník
správca IKT
technik BOZ a PO
mzdárka, účtovníčka