Zamestnanci školy

Vedenie školy:
Mgr. Mariana Vinarčíková
Mgr. Terézia Bahledová, PhD.

Mgr. Marián Krupčiak
riaditeľka školy
zástupkyňa riaditeľky školy

duchovný správca školy
Primárne vzdelávanie (prvý stupeň):
Mgr. Martina Kočišová
Mgr Beata Spahičová
Mgr. Vlasta Teleková
Mgr. Katarína Zacharová
Mgr. Jaroslava Suchanská
Mgr. Žofia Malčeková
Katarína Gajdošová
Mária Babčanová
učiteľka
učiteľka
učiteľka
učiteľka
učiteľka
učiteľka (na materskej dovolenke)
vychovávateľka
vychovávateľka
Nižšie stredné vzdelávanie (2. stupeň):
Mgr. Andrej Pecušiak
Ing. Janka Magicová
Mgr. Renata Halajová
Mgr. Tibor Indro
Ing. Mgr. Štefan Šprlák
Mgr. Zuzana Vojteková
Mgr. Marián Krupčiak
Mgr. Slavomír Marko
Mgr. Zuzana Fulajtárová
Ing. Adriana Zimanová
Mgr. Mariana Vinarčíková
Mgr. Terézia Bahledová, PhD.
GEG - DEJ
ANJ - BIO
MAT - INF
MAT - CHE
NEJ – KNB - TSV
SJL - KNB
KNB
KNB
FYZ - KNB
ANJ - BIO
SJL - KNB
SJL - HUV
Odborný pedagogický zamestnanec:
Mgr. Andrea Koristeková
Mgr. Eva Sabóová
špeciálny pedagóg
sociálny pedagóg
Výchovný poradca:
Mgr. Tibor Indro
Ostatní zamestnanci:
Bc. Mariana Vaculčiaková
Mgr. Jana Hrčková
Mgr. Zuzana Kaššová
Mária Babčanová

Mgr. Eva Sabóová

Mgr. Žofia Lacková
Jana Vargicová
Ing. Marianna Bradová
Roman Čonka
Mgr. Ladislav Kanaba
Henrieta Jančkárová
Mariana Kunová
Eva Balážová
Gabriel Kelemen

asistentka učiteľa
asistentka učiteľa
asistentka učiteľa
asistentka učiteľa

školský knihovník

mzdárka, personalistka, účtovníčka
administratívny zamestnanec (na materskej dovolenke)
administratívny zamestnanec, vedúca ŠJ
správca IKT
technik BOZ a PO
upratovačka
upratovačka
pomocná kuchárka
školník