Rada školy

Predsedníčka RŠ: PhDr. Veronika Tokárová

Podpredsedníčka RŠ: Ing. Janka Magicová

1. Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:

 • Mgr. Norbert Bize
 • Mgr.  Adrián František Olách
 • Mgr. Slavomír Marko
 • Mgr. Viliam Paulíček

2.  Zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov:

 • Ing. Janka Magicová
 • Katarína Gajdošová

3. Zvolený zástupca ostatných zamestnancov :

 • Mariana Kunová

4. Zvolení zástupcovia rodičov alebo zákonných zástupcov CZŠ:

 • Radúz Farkaš
 • Tomáš Jalovecký
 • Bc. Viera Vaculčiaková
 • PhDr. Veronika Tokárová

 

Štatút RŠ