Kalendár školy 2017/2018

 

PEDAGOGICKÉ RADY TERMÍN
Úvodná 31. augusta 2017
I. štvrťrok 20. november 2017
Polročná 25. január 2018  
III. štvrťrok 24. apríl 2018
Koncoročná 21. jún 2018

 

STRETNUTIE RODIČOV A PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKOV TERMÍN
Úvodné (plenárne, triedne aktívy) 20. september 2017
Štvrťročné (TA/konzultačné) 16. november 2017
Polročné (TA/konzultačné) 17. január 2018
Trištvrťročné (TA/konzultačné) 18. apríl 2018
Koncoročné (TA/konzultačné) 6. jún 2018

 

OCHRANA  ČLOVEKA  A ZDRAVIA
Termín I. stupeň ZŠ – Didaktické hry II. stupeň ZŠ – Účelové cvičenia
I. polrok ———- 28 .9. 2017 – teoretická časť
29. 9. 2017 – praktická časť
II. polrok 31. 5. 2018 – 30. 5. 2018 – teoretická časť
31. 5. 2018 – praktická časť

 

SVIATKY  
Deň učiteľov na katolíckych školách 30. 01. 2018 – sv. Tomáša Akvinského
Deň osláv patróna školy 31. 01. 2018 – sv. Jána Bosco – patrón učiteľov
Prikázané cirkevné sviatky 08. 12. 2017 – Nepoškvrnené počatie Panny Márie                                        
10. 05. 2018 – Nanebovstúpenie Pána
31. 05. 2018 – Najsvätejšie telo a krv (Božie telo)