Jedálny lístok

Jedálny lístok 24.06. - 28.6.2019
Jedálny lístok 24.06. - 28.6.2019

Odhlasovanie z obedov:

Zo stravy je nutné sa odhlásiť 24 hodín vopred,  najneskôr do 11,00 hod. Ak sa stravník nemôže dostaviť na obed, napr. zo zdravotných dôvodov a nebol vopred odhlásený, je potrebné si v tento deň prísť s obedárom pre obed.

Ak sa stravník odhlási z obeda aspoň deň vopred, zníži sa platba v nasledujúcom mesiaci o cenu odhlásených obedov. Za včas neodhlásenú stravu sa finančná náhrada neposkytuje!