Noc čítania Biblie 2019

Sv. otec František povedal: „ Biblia má v našom každodennom živote zaujať to isté miesto ako mobil….“ Naša škola sa aj tento rok zapojila do biblického projektu VÍKEND S BOŽÍM SLOVOM 2019, ktorý sa začal NOCOU ČÍTANIA BIBLIE 3. mája. Motto tohto roku je príbeh z Lk 19, obrátenie mýtnika Zacheja : „Pán chce zostať v tvojom dome.“ Pre žiakov 1. a 2. stupňa boli pripravené na večer a noc pekné a zaujímavé  rôznorodé aktivity. Po slávnostnom otvorení p. riaditeľka privítala aj sestričky z Misijného domu sestier Rodiny Panny Márie Spoluvykupiteľky zo Starej Haliče. Sestričky zaujali pôsobivou katechézou o Zachejovi, ktorý je rozhodnutý vo chvíli stretnutia s Ježišom zmeniť svoj život a kráčať po ceste za ním. Aj my môžeme urobiť krok viery a zanechať všetko zlé vo svojom doterajšom živote a kráčať tou správnou slnečnou cestou. V praktickej časti nás oboznámili so zaujímavou výtvarnou technikou výsledkom ktorej boli veľmi pekné práce. Žiaci na druhom stupni sa učili vyrábať knihu – strihali, lepili, šili…Športové aktivity (volejbal, florbal, vybíjaná) a nočné hry s baterkami tiež spríjemnili večer a noc. Nočná adorácia v školskej kaplnke spojená s dramatizovaným čítaním bola vyvrcholením tohto podujatia. Žiaci naplnení podnetnými a zaujímavým zážitkami sa ráno po sladkých raňajkách rozlúčili a všetci sa tešíme na ďalšie stretnutie o rok.