Deň Zeme a vody

Pri príležitosti Dňa Zeme a vody sa v piatok 26. apríla v mestskom parku v Lučenci uskutočnilo podujatie určené hlavne pre školákov a škôlkárov.

Pred parkom nás privítali stroje firmy Mepos a ukážky zlisovaného odpadu. V parku už boli prichystané pre deti rôzne enviromentálne súťaže, ktoré im pripravili aj žiaci Strednej pedagogickej školy. Na ďalšom stanovišti si deti mohli prezrieť knižky a kresliť v rámci projektu Les ukrytý v knihe, ktoré pripravila  Novohradská knižnica v Lučenci.

Ďalšie stanovištia sme už len navštívili. Správa Chránenej oblasti Cerová vrchovina upozorňovala na problém miznutia biodiverzity z miest, a stánok Lesov SR zaujal ako vždy svojimi zaujímavými materiálmi.

Najviac nás zaujali ukážky techniky. Zamestnanci zo Správy povodia horného Ipľa nám predviedli kráčajúci bager MENZI MUCK na svahu a v koryte Tuhárskeho potoka vedľa amfiteátra .

No a naši najstarší účastníci Dňa Zeme a vody, naši štvrtáci, využili voľný čas medzi aktivitami na dokončenie svojich projektov o spoločenstve vodných rastlín a živočíchov.