Tvoríme…..

V lučeneckej Zlatej uličke sa uskutočnil dňa 25. apríla environmentálny festival, ktorý bol

venovaný problematike životného prostredia. Jeho súčasťou bola aj prehliadka výrobkov a rôznych prác vytvorených z odpadového materiálu. Nakoľko naša škola je súčasťou projektu „  ZELENÁ ŠKOLA“, venujeme sa dôslednejšie separovaniu odpadu, ochrane životného prostredia. 

Aj práce našich žiakov, vytvorené z PET fliaš –  z krúžku „Tvoríme s fantáziou“,  skrášlili toto podujatie.