Beseda s ilustrátorom Martinom Kellembergerom

Dňa 16.4.2019 boli žiaci 4.A triedy našej školy pozvaní  na  zaujímavú besedu s ilustrátorom Martinom Kellembergerom, ktorý často ilustruje knihy známej spisovateľky z nášho regiónu Hane Koškovej. Pán Kellemberger  nám rozprával o tom, ako a prečo sa stal výtvarníkom, čo ho na ilustrovaní baví, čo všetko musí naštudovaťa prečítať, kým  dostane nápad na ilustráciu, aké výtvarné techniky rád používa. Čo nás potešilo, počas rozhovoru s pani spisovateľkou Hanou Koškovou o svojom živote a detstve, nám pán ilustrátor nakreslil obrázok sv. Františka a daroval  ho našej škole aj so svojim podpisom. Beseda nás zaujala a deti kládli rôzne zaujímavé otázky aj pani spisovateľke aj pánovi ilustrátorovi. Odchádzali sme obohatení o nové vedomosti, skúsenosti a zážitky.