Úspechy v diecéznom kole výtvarnej súťaže „Biblia očami detí a mládeže“

Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo v mesiaci apríl 2019 v aule Biskupského úradu v Rožňave.  Naši žiaci boli v súťaži opäť úspešní a v každej kategórií získali umiestnenie.  

II. kategória

  1. miesto – Lucka Pocklanová, 2. A

III. kategória

  • miesto – Natálka Tokárová, 3. A

IV. kategória

     3. miesto –  Dominika Vargicová,  6. A

Víťazné práce postupujú do celoslovenského kola. Blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej CZŠ.