Regionálne kolo – Hviezdoslavov Kubín

Dňa  13.03.2019 sa v priestoroch Domu Matice slovenskej  konalo Obvodné kolo Hviezdoslavovho Kubína, kde zo školského kola so svojou prózou postúpila žiačka 6. ročníka Lea Cesnaková. Tu získala Zlaté pásmo, čo znamenalo postup na Regionálne kolo, ktoré sa uskutočnilo 8. apríla 2019 v Mestskej radnici v Lučenci. Veľmi nás potešilo, že medzi silnou konkurenciou obstála a bola odmenená pekným 3. miestom. Srdečne blahoželáme a prajeme aj naďalej veľa úspechov.