VENUJTE NÁM 2% DANE Z PRÍJMU

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše OZ Združenie rodičov a priateľov školy pri Cirkevnej ZŠ sv. J. Bosca. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
  • skvalitnenie vybavenia školy

Link na formuláre:     Vyhlasenie FO 2017  a  Potvrdenie o zaplateni dane z príjmov 2017

(Je potrebné vyplniť obidve tlačivá)

Ďakujeme Vám. 🙂