Beseda s ochranárom prírody

Ako už býva zvykom na našej škole, opäť sme na hodinách biológie privítali p. Ing. Branislava  Faška  zo Štátnej ochrany prírody v Banskej Bystrici, aby nám priblížil potrebu ochrany našej  prírody.

Pán ochranár zaujal žiakov pútavou prezentáciou obohatenou o vlastné skúsenosti a zážitky zdokumentované nádhernými fotografiami. Piataci, šiestaci i žiaci z environmentálneho krúžku sa dozvedeli, aké chránené stromy rastú v Lučenci, aké chránené územia sa nachádzajú v blízkosti nášho regiónu, zaujalo ich rozprávanie o národných parkoch a o  zaujímavých geologických útvaroch.  Zároveň si doplnili vedomosti o lesných a vodných biotopoch.  

Zvedavé otázky na záver nás uistili v tom, že žiakov daná téma zaujíma a uvedomujú si nutnosť chrániť našu Zem.

J. Magicová