Oslavy oslobodenia mesta Lučenec

15.1.2017 sa vybraní žiaci našej školy zúčastnili pietnej akcie, pri ktorej sme uctili pamiatku padlých hrdinov, ktorí oslobodzovali naše mesto počas druhej svetovej vojny. Mnohí vojaci červenej armády a rumunskej armády položili aj svoje životy, aby nám vybojovali slobodu spod jarma nacistického režimu. Počas akcie sa nám prihovorili aj pani primátorka, veľvyslanec Rumunskej republiky na Slovensku a mnoho ďalších, ktorí si kladením vencov pri pamätníku na ul. J. Kármána spoločne s nami uctili pamiatku oslobodenia Lučenca. Žiaci aj týmto spôsobom získali vedomosti o vojne, slobode a útlaku, ktorý si obyvatelia mesta museli prežiť.