VYHODNOTENIE ZBER PAPIERA 1. polrok

  1. Stupeň:

    SPOLU:             NAJVIAC:

1.A : 71 kg                           Sanislová Tereza – 33 kg

2.A : 83 kg                            Tokárová Natália – 22 kg

3.A : 180 kg                          Tokárová Ema – 22 kg

4.A : 106 kg                          Lacko Dominik – 43 kg

 

  1. Stupeň:

              SPOLU:             NAJVIAC:

5.A : 145 kg                         Hudecová Vivien – 82 kg

6.A : 68 kg                            Adamčík Adrián  – 53 kg

7.A : 97 kg                            Šinko Tomáš – 37 kg

8.A : 124 kg                         Krahulecová Mariel – 70 kg

9.A : 0 kg

SPOLU: 874 kg

 Spracovala : Ing. Adriana Zimanová

                                                       ĎAKUJEME !