A LÁSKA SVIETI V TEMNOTÁCH

Advent je prípravou na vianočné sviatky, ktoré sú časom pokoja, lásky, spokojnosti a vzájomného porozumenia. V dnešnej konzumnej spoločnosti sa akosi zabúda na pravý význam Adventu a Vianoc. Všetci by sme sa mali zahĺbiť, pripraviť a otvoriť srdcia k očakávanému narodeniu Pána. Akadémiou s názvom „A LÁSKA svieti v temnotách“ naši žiaci ukázali pravé hodnoty, lásku, vieru, nádej a poznanie. V programe zazneli básne, scénky, piesne týkajúce sa Adventu, pretože čas vianočný ešte len očakávame. Každé vystúpenie bolo jedinečné a odmenené potleskom. Jednotlivé body programu vytvárali kompaktný celok zameraný na odovzdávanie si posolstva lásky, ale najmä schopnosť rozoznať tú pravú chvíľu či miesto, kde môžeme zanechať balíček dobra – slovami, či bez slov.

Mgr. Mariana Vinarčíková, riaditeľka školy.