Slávnostné oceňovanie mesta Lučenec

Pri príležitosti slávnostného odovzdávania ocenení mesta Lučenec dňa 23. augusta 2019 si z rúk  primátorky mesta Alexandry Pivkovej prevzali ocenenie aj dvaja žiaci Cirkevnej základnej školy sv. Jána Bosca v Lučenci: Lucka Pocklanová, žiačka II.A a František Mikuláš, žiak VIII.A. Lucia Pocklanová dosahovala počas celého roka vynikajúce výsledky, okrem školských povinností …

Výlet do Bojníc

ZOO Bojnice je najstaršou a najnavštevovanejšou  zoologickou záhradou na Slovensku. Prváci spolu s druhákmi a štvrtákmi sa boli v piatok 21.6. pozrieť nielen na živé exponáty a ohrozené druhy zvierat, ale boli si  aj oddýchnuť  a „vypnúť  od každodenných povinností“. Najväčší úspech zažil pavilón opíc, šeliem a slonov. V krátkosti sme si obhliadli aj exteriér Bojnického zámku. Veríme, …

Cvičenie v prírode

Dňa 18.6.2019 žiaci 1. stupňa CZŠ boli na cvičení v prírode, ktorého sa žiaci radi zúčastňujú pre príťažlivý pohybový obsah a hraciu atmosféru. Vhodnými aktivitami, ktoré majú svoju pohybovú, ale aj poznatkovú časť si žiaci rozvíjali poznatky z iných predmetov, vytvárali kladný postoj k pohybu a budovali toleranciu  medzi žiakmi. Osvojovali si základy  správne- ho …

Skrátenie vyučovacích hodín na 30 minút

V súvislosti s vysokými teplotami v triedach prijímame

od 13.6.2019  do odvolania nasledovné

skrátenie vyučovacích hodín na 30 minút

Rozpis hodín:

1.hodina         8.00  –  8.30

2.hodina         8.40  –  9.10

3.hodina         9.30  – 10.00

4.hodina         10.10  – 10.40

5.hodina         10.50 – 11.20 (11.10 začína výdaj obedu)

6.hodina         11.30 – 12.00

7.hodina         12.10 – 12.40

ŠKD bude do 15,00 hod.
Je dôležité dodržiavať pitný režim (nie sladké vody), nosiť pokrývku hlavy, znižovať fyzickú záťaž.

Legiovlak

V pondelok 10. júna sa žiaci 8.A aj s triednym učiteľom vydali po stopách československých legionárov na akciu Legiovlak. Touto zaujímavou metódou sa žiaci dozvedeli mnohé zaujímavosti o živote legionárov v Taliansku, Francúzsku, ale najmä Rusku. Žiaci sa dozvedeli s čím sa legionári každodenne potýkali a ako sa napokon z Transsibírskej magistrály dostali až naspäť do Československa. …

Najkrajší literárny projekt.

V rámci čitateľskej gramotnosti prebehla na škole školská súťaž pre 5. – 8. roč.  pod názvom „Najkrajší literárny projekt.“ Žiaci si mohli vybrať tému z jednotlivých prebraných lit. tematických celkov. Bola to kolektívna práca, čiže každá trieda pripravila len jeden projekt a na prípravu mali jeden mesiac. Práce boli veľmi zaujímavé a pekne spracované. …

Púť do Medžugoria.

V dňoch 29. 5. – 1. 6. 2019 naša Cirkevná základná škola sv. J. Bosca  zorganizovala púť do Medžugoria spojenú s poznávacou cestou do Chorvátska. Niekoľkohodinová cesta autobusom cez Maďarsko viedla na Makarskú k moru do Chorvátska. Púť začínala svätou omšou v „chorvátskych lurdoch“ vo Veprici. Po osviežení ducha sme pokračovali …

4.A na kultúrno-historickej obhliadke Lučenca

    Trieda 4.A sa vo štvrtok  16.5.2019 v rámci predmetu Vlastiveda, na ktorom preberáme rôzne oblasti nášho Slovenska a tiež aj Lučenec, vybrali na malú obhliadku kultúrno-historických budov a pamiatok v našom meste. Prechádzka začala pri zrenovovanej budove Radnice, pokračovali sme okolo Reduty a Tržnici. Naše kroky smerovali do bývalej židovskej Synagógy. Tam nám veľmi výstižne …

Matematický klokan

21.marca 2019 sa 19 žiakov zapojilo do najväčšej medzinárodnej žiackej súťaže  na svete – MATEMATICKÝ KLOKAN. Úspešní riešitelia: Patrik Bartko- kat. Klokanko 1 Filip Brand – kat. Klokanko 2 František Mikuláš  – kat. Benjamín 8 Diplom úspešného riešiteľa získali žiaci, ktorí sa dostali medzi 20% najúspešnejších súťažiacich. Školský šampión : …