Pasovanie prvákov

Po troch mesiacoch  spoznávania písmen, číslic a svojich spolužiakov nastal pre našich prvákov slávnostný deň. Žiaci našej školskej rady spolu s pánom učiteľom Andrejom Pecušiakom a pani učiteľkou Zuzkou Vojtekovou pripravili pre prváčikov slávnostné PASOVANIE PRVÁKOV. V utorok 27. novembra, prišli prváčikovia do školy pekne oblečení, tešiac  sa , že dnes môžu všetkým ukázať …

Náboj Junior 2018

23.novembra 2018 sa štvorčlenný tím našej školy zúčastnil matematicko-fyzikálnej súťaže Náboj Junior 2018, ktorej organizátorom je Gymnázium B. S. Timravy Lučenec. Súťaže sa zúčastnilo 15 tímov. Aj keď je súťaž určená pre žiakov ôsmeho a deviateho ročníka, našu školu reprezentoval tím zložený z jedného siedmaka a troch ôsmakov: Filip Bize – VII.A František …

iBobor

V treťom novembrovom týždni si žiaci našej školy zmerali sily s deťmi zo 44 krajín sveta  v medzinárodnej informatickej súťaži iBobor. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem  detí o informačné a komunikačné technológie. Súťaž chce iniciovať deti učiť sa  intenzívnejším a kreatívnejším používaním moderných technológií.   Úspešní riešitelia našej školy: Kategória Bobríci: Daniela …

Exkurzia na SOŠ technickú Lučenec

13. novembra 11 žiaci ôsmeho ročníka pod vedením p.u. Halajovej vymenili svoju triedu za odborné učebne na SOŠ technickej v Lučenci. Žiaci sa rozdelili na skupinky do jednotlivých dielní  podľa odborov. Dievčatá sa stali grafičkami digitálnych médií, vyskúšali si prácu s grafickým editorom, fotografovanie a spracovanie fotografie. Chlapci sa stali na pár hodín …

Dobrodružstvo so včielkami

Týždeň vedy a techniky bol pre žiakov  prvého stupňa sladký – navštívil nás včelár – p. Dávid Turčáni. Žiakov pútavou formou oboznámil  so životom včiel a iných opeľovačov, pochopili význam opeľovania, zoznámili sa  s dejinami včelárstva a samotnou prácou včelára, mali možnosť vyskúšať si včelárske oblečenie. Priblížil im  život včely medonosnej, produkty …

Tajomstvo počítačovej skrinky

V rámci Týždňa vedy a techniky mali žiaci siedmeho ročníka možnosť  spoznať „vnútornosti“ počítačovej skrinky. Náš správca IKT p. Roman Čonka odkryl pred ich očami tajomstvo počítačovej skrinky  a rozobral počítač  na jednotlivé komponenty. Každý hardvér pomenoval a vysvetlil jeho funkciu v počítačovej skrinke. V závere odpovedal na ich zvedavé otázky.

Čítaním za poznaním

Dňa 24. októbra 2018 si žiaci 1. a 2. stupňa zmerali sily v školskej súťaži zameranej na čitateľskú gramotnosť pod názvom „ Čítaním za poznaním .“ Prelúskali sa cez rôzne tajničky, hlavolamy, doplňovačky, puzzle, osemsmerovky, grafy, spievanie a na záver si pripravili veľký projekt, kde uplatnili vedomosti z viacerých predmetov. Žiaci boli rozdelení …

Plody zeme

V októbri žiaci 2. stupňa pripravili jesennú výstavku, kde priniesli rôzne plody zo záhrady, z parku, z prírody. Aj sami tvorili z prírodných materiálov rôzne výrobky, ktorými potom dokrášlili túto výstavku.  

Dňa 17.10.2018 sa žiaci I. stupňa CZŠ sv. J. Bosca zúčastnili na divadelnom predstavení Divadelného centra  v  kine  APOLLO  na  hre  A  BOLD   RABBIT   IN  AFRICA. V hre vystupovali  Zajko so  Zajačicou, ktorí cestovali  do Afriky. Spoznali tam  zvieratá žijúce v Afrike, ktorým  pomáhali. Pomohli aj  náčelníkovi černošského  kmeňa zachrániť jeho malého …

Naša škola sa stala Zelenou školou

17.10.2018 sa oceňovali zelené školy na slávnostnej certifikácii 13. ročníka v Divadle Aréna v Bratislave za účasti doc. RNDr. Ladislava Mika, PhD., vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Medzinárodný certifikát Eco – schools  tento rok získalo 103 materských, základných a stredných škôl a naša škola Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca v Lučenci bola jednou …

Exkurzia Continental

V piatok 12.10.2018 sa 16 žiakov ôsmeho a deviateho ročníka zúčastnilo exkurzie v závode Continental Zvolen pod vedením p.u. T. Indra a p.u. R. Halajovej. V závode sa vyrábajú brzdové systémy pre rôzne svetové automobilky. Okrem postupu výroby sa žiaci  dozvedeli o duálnom vzdelávaní, výhodou ktorého je príprava absolventa pre výrobu – odbor: mechanik strojov a zariadení …