U nás na návšteve

Aj keď bolo neuveriteľne teplo, no ani to nám neubralo na dobrej nálade. V jedno piatkové popoludnie sme veľmi nedočkavo očakávali  príchod vzácnej  návštevy, ktorá k nám zavítala až z Rožňavy.   Pani riaditeľka M. Vinarčíková  srdečne  privítala žiakov z Katolíckej základnej školy sv. Jána Nepomuckého, s ktorými prišla aj pani zástupkyňa Mgr. Martina Šípová. …

Účelové cvičenia v prírode – ochrana života a zdravia

   V utorok 29.5.  2018  sa na našej škole konala teoretická časť a v stredu 30. 5. 2018  prebehla praktická časť účelového cvičenia- ochrany života a zdravia. Zúčastnili sa ho triedy: 5, 6, 7, 8, 9 Teoretická časť prebehla podľa rozvrhu a plánu OŽAZ v jednotlivých témach : Civilná ochrana Zdravotnícka príprava Pohyb a pobyt v prírode a jej …

Medzinárodný deň detí

Medzinárodný deň detí je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta a zvyčajne sa oslavuje každoročne 1. júna. Aj  deti  na našej škole oslavovali.  Bol pre nich pripravený bohatý program, ktorý si pre ne pripravili  ich triedni  učitelia spolu so staršími žiakmi. Po druhej vyučovacej hodine sa všetci stretli …

Opäť medailové umiestnenie!

V piatok 1. júna 2018 sa konal v Trstenej na Orave XXVII. ročník Dilongovej Trstenej – celoslovenskej súťaže v umeleckej recitácii slovenskej a svetovej duchovnej poézie a prózy pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Súťaž sa každoročne koná na počesť významného trstenského rodáka Rudolfa Dilonga, ktorý bol básnikom, prozaikom, dramatikom a kňazom. …

Plavecký kurz

V dňoch 21. – 25.mája sa žiaci našej školy CZŠ sv.  J. Bosca  zúčastnili plaveckého kurzu.  Plavecký výcvik absolvovalo 18  žiakov  4. až 7. ročníka na mestskej plavárni v športovom areáli Veľkého Krtíša, kde boli výborné podmienky pre plavcov i neplavcov. Zúčastnení žiaci mali rozdielne plavecké zručnosti. Rozdelení boli podľa metodiky vstupného testu …

Škola v prírode vo Vyšných Ružbachoch

     V dňoch od 7.5. do 11.5.2018 sme boli v Škole v prírode na severe Slovenska v kúpeľnom meste Vyšné Ružbachy.       Zúčastnilo sa ho 30 žiakov z rôznych ročníkov prvého stupňa. Bývali sme  v peknom penzióne Sonja s vynikajúcou stravou, príjemnou obsluhou a navyše sme tu mohli absolvovať pobyt v soľnej jaskyni. V krásnom prostredí Spišskej …

Družstvá mladých zdravotníkov

Slovenský Červený kríž – Územný spolok Lučenec  usporiadal  v piatok 4. mája 2018 okresnú  súťaž Družstiev mladých zdravotníkov. Mladí zdravotníci ukázali, že majú vynikajúce vedomosti a že ich dokážu aj prakticky použiť, či už  vo vedomostnom teste o ČK, zdravotníckych znalostiach a následne v praktickej časti poskytovania prvej pomoci. Súťažné družstvá boli …

LES UKRYTÝ V PARKU

Pod názvom  LES  UKRYTÝ   V PARKU  sa konalo podujatie, ktoré zorganizovala Novohradská knižnica Lučenec. V areáli mestského parku pripravili aktivity, ktorých sa  zúčastnili  i žiaci  I. stupňa našej  CZŠ sv. J. Bosca. Hravou  formou sa snažili naučiť žiakov, aké je dôležité starať sa o prírodu a ochraňovať ju. Žiaci prechádzali jednotlivými stanovišťami, kde plnili …

Exkurzia na farmu

Dňa 25.4.2018 my žiaci II.A triedy sme boli na exkurzii na FARME  PLEŠ. Cestovali sme autobusom  cez  obce Fabianka,  Láza, Trebeľovce,  Muľka, Rapovce a  Mučín. Z neho  sme pozerali  na  farebné domy, žlté polia a zelené lesy  i lúky. Na zástavke čakala  teta farmárka, s ktorou  sme  išli  na farmu. V záhradke  sme  ovoniavaním byliniek, hádali …

Úspechy v diecéznom kole výtvarnej súťaže „Biblia očami detí a mládeže“

Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo v mesiaci apríl 2018 v aule Biskupského úradu v Rožňave.  Naši žiaci boli v súťaži opäť úspešní: I. kategória miesto – Peťko Štecz, 1. A miesto – Natálka Vargicová, krúžok Tvoríme s fantáziou II. kategória miesto – Barborka Susztayová, 4. A miesto – Danielka Dudeková, 3. A Víťazné práce postupujú …